NAPSUGÁR NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ MESTER ÓVODA Beszámolója a 2016-17-os tanév tevékenységéről

 1. Az intézmény néphagyomány-éltető nevelőmunkájának bemutatása az évkör rendszerében:

Nevelőtestületünk a tanévet a nevelési terv összeállításával kezdte, amelyben tudatosan igyekeztünk, hogy a néphagyomány-éltető tevékenységeket, elemeket minél inkább be tudjuk építeni a mindennapi munkánkba, pillanatokba, jeles napokba.

A termek, folyosók díszítését továbbra is úgy alakítottuk, hogy azt a természetes anyagok és a népművészeti tárgyak, a régi használati eszközök uralják. Minden évszakban és minden hagyományos ünnepen ebben a szellemben díszítettünk. A nagycsoportosok ellátogattak a városi parkba, ahol természetes anyagokat gyűjtöttek, amit később feldolgoztak a gyermekekkel együtt, valamint szüreti mulatságot szerveztek a szülőkkel együtt, ahol székelyruhákban járhatták a táncot.

A Márton napot immár évek óta megszervezzük, délelőtt a gyermekekkel feldolgozzuk a legendát különböző módszerekkel, majd délután minden csoport a szülőkkel együtt különböző technikákkal lámpásokat, töklámpásokat készít, amivel sötétedés után az utcán körbe járjuk az intézményt. Idén a nagycsoportban a lámpásokat a gyerekek elkészítették a délelőtt folyamán és délután a jeles naphoz kapcsolódó játékokban vettek részt közösen a szüleikkel. A jó hangulatú játék után indultak a lámpás felvonulásra, majd az udvarra visszatérve, a gyertyafényben libazsíros kenyeret, lila hagymát, kalácsot, teát fogyasztanak a gyermekek, a szülők a forralt bort is megkóstolhatják. Ennek az együttlétnek közösségformáló ereje van, már várják is a szülők minden évben.

Szent Erzsébetre emlékezve az óvónők elmesélték a gyermekeknek a róla szóló legendát és népi gyermekjátékokat játszottak.

Miklós napján izgalommal vártuk a Mikulást és a csomagokat, amit a Városháza biztosított az intézmény ajándéka mellett, mint minden évben. Ezt az ünnepet is a legenda ismertetése előzte meg. A gyerekek rajzokkal, énekekkel, mondókákkal köszönték meg a Mikulás ajándékait.

Adventre készülődve a szülőkkel közösen adventi koszorút készítettünk, betlehemeztünk. A Csillagvár Napközi Otthon meghívására karácsonyi játszóházban vettek részt a nagycsoportosaink, ahol különböző anyagokkal és technikákkal ismerkedtek az ünnepre készülődve. A Városháza által meghirdetett karácsonyfa-díszítésre csuhéból, tobozból, filcből készült díszeket készítettünk, majd a karácsonyi vásáron kántáltak gyermekeink.

Az Újév köszöntése után farsangra készültünk, téltemetés, fonós jelenet, népi gyermekjátékok az óvónőkkel voltak az ünneplés fontosabb alkotóelemei, de hagyományos maszkabált is tartottak a kisebbek. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján gyertyát is merítettünk, mindenki maga készítette, díszítette tűlevelekkel, magocskákkal, kedve szerint.

Húsvétra készülve a gyermekek tojást festettek, búzát ültettek, locsoló verset tanultak, hímes tojás kiállításon csodálták meg a szebbnél szebb írott mintákat. A Kipi-kopi Napközi Otthon meghívására húsvéti játszóházban vettek részt a nagycsoportosaink, ahol ismét különböző anyagokkal és technikákkal ismerkedtek az ünnepre készülődve. Szent György napját népi gyermekjátékok játszásával elevenítettük fel.

Anyák napján, csoportonként változó módon fogadták az édesanyákat: ölbeli játékok anyákkal közösen a kicsiknél, a középsősök és nagyok nyílt napon, egyénenként adták át a saját készítésű ajándékaikat, verssel, énekkel kisérve. A nagycsoportosok a szomszédságunkban otthont adó Nyugdíjas klub női tagjainak is készítettek ajándékot, a nénik legnagyobb örömére.

A “Tudj meg többet, legyél jobb…” elnevezésű országos programot idén úgy szerveztük meg, hogy az tovább vigye a hagyományőrző képzésünk “Hej, vára vára” történelmi vonalát így az ott tanultakat, tapasztalatokat az óvónők a gyermekek körében kamatoztatták,  népi gyermekjátékokat, harci játékokat játszva közösen, a Székelytámadt várat és a benne lévő mini Erdély park kastélyait meglátogatva. A Legendárium programjain, bemutatóin is részt vettünk.

Az évzárót már évek óta úgy szervezzük meg, hogy minden csoport igyekszik a tanév alatt felhalmozott népi gyermekjátékokból, néptáncokból összeállítani egy csokorra valót, ezt gazdagítja a nagycsoportosok lakodalmas, vagy pünkösdölő játéka. Zárásként pedig elbúcsúzatjuk, feltarisznyáljuk az iskolába menőket.

2.A továbbképzések területén elért eredmények:

 • 9. alkalommal vettünk részt, 4 óvónővel a Szentendrén megszervezett Teréz-napi, hagyományos őszi találkozón, a NOE és a SZONÉK közös szervezésében. A Bimbó utcai testvér óvoda vendégszeretetét idén is élvezve. Mint minden alkalommal, most is magunkkal vittünk 3 óvónőt a Kipi-kopi Napközi Otthonból.
 • 13. alkalommal vettünk részt a NOE által szervezett tavaszi találkozón, amelynek idén Tata adott otthont. Idén 27 résztvevővel, a város majdnem minden óvodájából volt jelentkező, köszönhetően a Polgármesteri Hivatal, a NOE támogatásának és a képzés népszerűsítésének-népszerűségének.
 • A Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a szombatfalvi tagóvodánk szervezésében zajlott az VI. Bútorfestő képzés óvónőknek, amelyben 4 egyesületi tagunk vett részt, Székelyudvarhelyen és a Máréfalvi völgyben
 • Intézményünk a XI. Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Képzését szervezte meg Székelyudvarhelyen, melyre idén is nagy létszámban vettek részt hazai és anyaországi óvónők, szám szerint 205-ön. Partnerünk a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és a Polgármesteri Hivatal volt.
 1. Egyedi kezdeményezések:

 • Évek óta szeptembertől kezdődően a gyermekek választható „tantárgyként”  néptánc oktatásában részesülnek, amely programot a Hargita Megyei Tanfelügyelőség láttamozta, és szakemberek- néptáncosok-segítségével valósítunk meg minden évben, a szülők anyagi hozzájárulásával (néptáncoktatók: Boros Béla és Boros Hilda, akik a Gereben Néptáncegyüttes oktatói) .
 • Az év során udvarhelyszéki varrottasokat készítettünk, nemcsak az értékek megőrzése céljából, hanem azért is, hogy egy-egy látogatásunk során meg tudjuk ajándékozni saját munkánkkal a vendégfogadókat.
 • XI. néphagyományőrző kiadványunkat is összeállítottuk a képzésünk alkalmából, amelyet szintén minden résztvevő ajándékba kapott, és amelyben nemcsak a témával kapcsolatos előadások, vagy vázlata található, hanem a gyermekek műsora és más udvarhelyi óvoda szakmai írásos anyaga is.
 1. Egyéb:

 • Intézményünket támogató egyesületünk több sikeres pályázatot tudhat maga mögött -bár az idén a támogatási összegek nagyon megcsappantak-, amelyek nagy része a néphagyomány éltetését szolgálják, anyagi hátteret biztosítva ezek számára, mint pl. hagyományőrző képzés, szakmai kiadvány nyomdai munkálatai, képzéseken való részvétel, néptáncoktatás, székelyruha vásárlás a gyermekeknek, stb.
 • Óvodánk és egyesületünk ezen tevékenységei gyakran pozitív visszhangra találnak az írott és az elektronikus sajtóban.

Bunta Gyöngyi
Óvodavezető
Kovács Tímea
Egyesületi elnök

Székelyudvarhely, 2017 július hava

napsugarovoda
„NAPSUGÁR”
 NAPKÖZI OTTHON
535600    Székelyudvarhely
Bethlen Gábor u. 10 sz.
Tel/fax:0040266-212383