Ács Józsefné a NÓE Tiszteletbeli Tag elismerésben részesült a Teréz-napon

MESTERSÉGEK HETE SZENT MIHÁLY HAVÁBAN A TATAI KERTVÁROSI ÓVODA FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TAGINTÉZMÉNYÉBEN

Óvodánk, 1998-ban lehetőséget kapott, hogy az alapprogram mellé, sajátos arculatot is válasszon. Mi, akkor, a hagyományőrzést találtuk hozzánk a legközelebbinek, mert úgy gondoltuk, hogy gyermekeinknek, és rajtuk keresztül a szülőknek, ezen program segítségével tudjuk átadni, óvodai környezetbe ágyazva, leghitelesebben közvetíteni, múltunk, népünk eszméit, hagyományait, szokásait. A helyi programunk kidolgozása során figyelembe vettük óvodánk elhelyezkedését, az óvodai környezetünket, a ránk bízott gyermekink életkorát. Az ódon vastag falak, a boltíves ablakok, a világ zajától elzárt udvar, a Gomba-házunk számos lehetőséget kínált, hogy megelevenedjenek a hagyományok, szokások. Az évek során kialakult hagyományőrző tevékenységünk, melyeket az évköröknek megfelelően, hűen követünk. Gyermekeink ez által sokkal sokoldalúbbak, vidámabbak, kiegyensúlyozottabbak, hiszen a kötődést a múlthoz, magyarságunkhoz, a helyi érékekhez, hol is lehetne megalapozni, mint óvodás korban, amikor a gyerekek a legfogékonyabbak, legnyitottabbak a befogadásra. Kollektívánk hagyományőrző tevékenységével 2010-ben elnyerte az Országos Néphagyományőrző Egyesület által adományozható, Néphagyományőrző Mester Óvodai címet, melyet azóta is büszkén viselünk és dolgozunk azon, hogy e cím megmaradjon, hiszen időszakosan munkánkról beszámolót készítettünk. Számos szokást és hagyományt ágyaztunk bele az óvodai élet mindennapjaiba, melyek a megismerésen túl segítik gyermekeink lelki, érzelmi, zenei- és mozgáskultúrájuk, képességeik fejlődését. Céljaink érdekében, városunkban, partnereket kerestünk, akik készséggel támogatták néphagyományőrző tevékenységünket. A Pötörke Néptáncegyesület alapító tagjai, Keltai Gábor és Gyurkó Erzsébet a népzene, a gyermektáncok világát mutatta, mutatja meg nekünk. A Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola óvodapedagógusaink továbbképzésében segített, a Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye, a Tatai Református Gimnázium tanárai és diákjai minden évben elhozzák nekünk a jeles ünnepek feldolgozását, megelevenítését. A tatai kismestereket is sikerült programunkhoz megnyerni, gyermeki szemmel láttatni, tapasztaltatni, gyakoroltatni a régi idők mesterségeit. E híres tatai kismesterek szívesen mutatják meg gyermekeinknek, hogy hogyan bánjunk, formáljuk az anyagot, milyen motívumokkal díszítsük a mézeskalácsot, jártasságot szerezzünk a nemezelés technikájában, miként festhetünk selyemre, hogy formázhatunk fát, hajlítsuk a vesszőt, de a szövés, fonás, bőrözés mesterségébe is beletekinthettünk már. Mindezek megismerése örömmel tölti el gyermekeinket, az óvodában dolgozó felnőtteket, de olyan ismeretek birtokába is jutunk ez által, amivel a mai rohanó világ mindennapjaiban nem találkozunk. Néphagyományőrző közösségünk a hagyományok ápolásában is törekszik arra, hogy megújuljunk, új dolgokat, új lehetőségeket csempésszünk be gyermekeink életébe. Idén, Szent Mihály havának utolsó hetében mesterségek hetét szerveztünk. Ezen a héten gyermekeink ősi és korunk néhány mesterségével ismerkedhettek, közvetlen tapasztalatokat, benyomásokat szerezhettek az anyagok tulajdonságairól, a mesterségekben rejlő lehetőségekről, fontosságukról, a tárgyak előállításának technikájáról. Új óvodai hagyományt szeretnénk ezzel teremteni, melyhez új partnereket találtunk, akik bebizonyították gyermekközpontúságukat, a hagyományok iránt érzett elhivatottságukat, szakmai tudásukat, segítőkészségüket, támogatásukat. A szervezésben Akács Róbert, a tatai Péch Antal Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium alapítványának kuratóriumi elnöke segített, aki a tatai Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezető asszonyait, 

BARDON MÓNIKA Igazgató

TSZ BÁNKI DONÁT-PÉCH ANTAL TECHNIKUM 

2800 TATABÁNYA, Réti u. 1-5.

NAGY EDINA IGAZGATÓ

TSZC BLÁTHY OTTÓ TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2890 TATA, HŐSÖK TERE 9.

és szaktanárait: TSZC BÁNKI DONÁT-PÉCH ANTAL TECHNIKUM

Tanczer Szabolcs– Kovácsolás, meleg alakító eljárás, fémipar

TSZC BLÁTHY OTTÓ TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Eipl Ferenc– Dróthajlítás, hidegalakító eljárás, fémipar

      Fojt Éva– ékszerkészítés, arcfestés, szépségipar, kozmetika

     Baladinczné Török Zsuzsanna-papírmerítés, papírkészítés

 Pató István Imre-rendészeti ismeretek, ujjlenyomat és tenyérlenyomat készítés, rendvédelmi bemutató

 

Szervezés:

PÉCH ANTAL ALAPÍTVÁNY

Kuratóriumi elnök: Akács Róbert

Célja: Különböző szakmák megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel.

Az elnök úr megnyerte kollégáit a közös hagyományteremtő célunk eléréséhez. Köszönet jár ezért az élményekben gazdag hétért pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. Köszönet, hogy megismerhettünk olyan mesterségeket, melyet már a múlt homálya kezd elfedni, és újakat, melyek jelen korunk mestersége. Gyermekeink kicsi szerencsepatkót kovácsolhattak, rugót hajlíthattak drótból, újrahasznosíthatták a papírt, a papírmártás technikájával gyönyörű karkötőt készíthettek maguknak az ékszerkészítő segítségével, a kozmetikus tanulók arcukra és kezükre varázsolták az áhított állat-és mesefigurákat, majd pénteken a rendőrség munkájába kukkanthattunk be, mely során tenyér és ujjlenyomatok is készültek.

Ez a hét szolgált bizonyossággal, hogy a hagyományőrző programunkon belül is lehet, új hagyományokat teremteni. És mi az, ami gyümölcsöző partneri kapcsolatunkat megalapozza? HÁT, GYERMEKEINK! Akiknek arcán, csillogó szemén tükröződött vissza a közös törekvésünk. A múlt, a jelen, a jövő, olyan emberek kezében van, akik tisztelik, megőrzik a múltat, tudásukat adják a jelenhez, gondolnak a jövőre és mindezt teszik szeretettel, alázattal, elhivatottsággal. Nekünk, óvodapedagógusoknak és segítőinknek „tálcán kínálja” az élet, hogy 3-6 éves korosztálynál őrizzük a múltat, ismertessük meg a jelent, kínáljuk fel a jövőt.

Tata, 2021. Mindszent hava 02.
Ács Józsefné Erdős Edit óvodapedagógus
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Tagintézménye