Beszámoló a 2016/2017–es nevelési évről – Püspökmajori Néphagyományőrző Mester Óvoda – Szentendre

Szeptemberben az új óvodások befogadása a megszokott szeretetteljes légkörben, hagyományainkhoz híven, a gyermekek egyéni igényeihez igazított „anyás beszoktatással”, harmonikusan valósult meg. Ezt az időszakot elsősorban az őszi gazdagsághoz kapcsolódó, az ismerkedést, az érzelmi kötődés kialakulását segítő népi játékokkal, egyszerű cselekményű népmesékkel, babusgatókkal, ringatókkal színesítettük.

Immár évek óta fontos része néphagyományt éltető nevelőmunkánknak, az öt csoportot megmozgató, óvoda szintű programok, játékok összeállítása és megvalósítása. Ezekben a komplex tevékenységekben, gyerekek és felnőttek, az idén is örömmel vállaltak életkorukhoz, egyéniségükhöz illő szerepeket. Együttjátszásaink örömteli élményekkel, új tapasztalatokkal gazdagítottak mindnyájunkat. Játékaink vázát ebben az évben is, az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó népdalok, hagyományos énekes és mozgásos játékok, népi mondókák, kézműveskedések adták. Emellett, továbbra is fontosnak tartottuk a spontaneitást, építettünk óvodásaink és egymás ötleteire, önfeledt reakcióira. Gyermeknek, felnőttnek egyaránt nagy élményt jelentett, annak átélése, hogy tevékeny részesei lehetettünk a napról- napra formálódó, kiteljesedő játékoknak. Fontosnak tartjuk, hogy a közös játéknak köszönhetően, óvodásaink megfigyelhették a felnőttek hagyományos viselkedését, szokásrendszerét, ami természetesen követendő mintát jelenthetett számukra. Egyéni fejlettségüknek, érdeklődésüknek megfelelő aktivitással, lelkesedéssel vettek részt az életkoruknak megfelelő, változatos tevékenységekben. A játékok során a legtöbben széleskörű ismeretekkel gyarapodtak, mérhetően fejlődtek egyéni készségeik, képességeik.

Ebben az évben is minden óvodapedagógusunk lelkes tagja volt a SZÓNÉK-nak. Rendszeresen, kreatívan vettünk részt a munkaközösség hagyományt éltető munkájában. Összejöveteleinken megmutattuk az éppen formálódó, vagy már kiforrott játékainkat, megosztottuk tapasztalatainkat az érdeklődő kolléganőkkel. Büszkék vagyunk arra, hogy 25 éve alapított közösségünknek, néphagyományt éltető munkánk elismeréseként, Szentendre Város Képviselőtestülete 2016. augusztus 20.-án Pro Urbe Emlékérmet adományozott.

Ősszel a hagyományos szüreti mulatsággal nyitottuk meg játékaink sorát. A szülők bevonásával, 120 kg szőlőből mustot készítettünk. Hordókban tapostuk a fürtöket, daráltunk, préseltünk, majd a munka végeztével, jól megérdemelt „jutalomként” el is fogyasztottuk az édes nedűt. Élőzenés táncházzal zártuk a jó hangulatú délutánt.

A hagyományosan a Skanzenben megrendezett Országos Teréz napi találkozó lebonyolításának az idén is aktív résztvevői voltunk. Játékunkban, a disznótor részeként a kántálási szokásokat elevenítettük fel nagycsoportosainkkal. Ezután a felnőttek tréfás, cigány alakoskodó, kéregető játéka derítette jókedvre a résztvevőket.

Csoportjainkban, az adventi időszak minden napja az örömteli várakozás mellett, a szeretetről, összetartozásról, jó cselekedetekről, apró meglepetésekről szólt. Gyakran töltötte be mézeskalács illat a levegőt, a gyerekek büszkén kínálgatták az általuk készített, illatos süteményeket.

Minden csoportban elmeséltük Miklós püspök legendáját. A püspök érkezését közösen vártuk az óvodánk tornatermében, mi óvónők pedig a „Mikulás kesztyűje” című bábelőadással örvendeztettük meg a gyerekeket. Természetesen Miklós püspök a csoportokba is bement a gyerekekhez, ahol minden kis óvodásunknak személyesen, néhány kedves szó kíséretében adta át az ajándékát.

Hagyományainkhoz híven, Luca napján felelevenítettük az ehhez a naphoz fűződő népszokásokat: búzát ültettünk, „kottyoltunk”.

Jézus születésének története, a hozzá kapcsolódó meghitt beszélgetések, a betlehemezés, a pásztorjáték ebben az évben is meghatározó, szívet melengető élményekkel gazdagított mindnyájunkat.

Régi álmunk teljesült az idén, amikor nagycsoportos fiaink Hibey Zsomborral, az ő irányításával regös játékot játszhattak óvodánkban. Zsombor személyisége, kántálása, a sajátos ritmusú dallamok, szövegek, a hozzájuk tartozó eszközök használata (láncos bot, kolompok stb.) különlegessé tette ezt az alkalmat gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A játékunkat az MTV is rögzítette.

Immár hagyományosan, a közös karácsonyi ünnepségünkön az alkalomhoz illő dalokat hallgathattunk a zeneiskolások, köztük volt óvodásaink előadásában. A közös éneklés, a hangszeres kíséret tette emlékezetessé a délelőttöt.

Idén is részesei lehettünk egy fergeteges, rengeteg humorral tarkított, interaktív betlehemes bábelőadásnak, melyet a Márkus Színház előadásában élvezhettünk.

December második vasárnapján, a szentendrei evangélikus templom előtti téren, vidám pásztorjátékot játszottunk óvodánk nagycsoportosaival. Ezután énekelve, botos táncot járva vonultunk át a Dumtsa korzó karácsonyi forgatagán, a Fő téren felállított betlehemi istálló felé.

Óvodánkban évek óta része az adventi időszaknak, hogy minden csoportban a gyerekek aktív részvételével süteményeket sütünk a rászorulóknak, a szülők segítségével pedig ebédet főzünk számukra. Az idén is megőriztük ezt a szokásunkat, ezzel szereztünk örömet az „Érted” Hajléktalan Szálló lakóinak, akik egy kedves levéllel köszönték ezt meg nekünk.

December végén meghitt, közös ünneplésre hívtuk a családokat, melynek fénypontja a gyerekek karácsonyi népszokásokat felelevenítő pásztorjátéka, betlehemezése volt.

Vízkeresztkor, a karácsonyi ünnepkör lezárásaként, több, hagyományt éltető óvoda gyermekeivel közösen, a háromkirály-járás népszokásait elevenítettük fel Szentendre belvárosában.

A farsangot, ebben az évben is két napra terveztük. Az óvoda udvarán szerettük volna eljátszani „Téltemető” farsangi játékunkat, de sajnos az időjárás ezt nem tette lehetővé, így a szalmabábokat csak később tudtuk elégetni.

Másnap óvodásaink jelmezekbe öltöztek és büszkén mutatták meg magukat minden csoportban, ahol vendégül láttuk őket, kedvük szerint táncolhattak, mulathattak is. A csoportokban, immár hagyományosan, meglepetés játékokkal, mesedramatizálásokkal kedveskedtek az óvó nénik a gyerekeknek.

Januárban a SZÓNÉK, majd néhány héttel később a NOE és a Skanzen „Néphagyomány éltetés az óvodai nevelésben” akkreditált képzésén résztvevő kolléganőket láttuk vendégül óvodánkban. A „pálfordulás” bibliai témájához kapcsolódva, mindkét alkalommal eljátszottuk az „Angyalbárányok” című legendamese által ihletett, számunkra felemelő élményt nyújtó játékfűzésünket.

A március 15.-i ünnepségünkön, az idén is különleges élmény részesei lehettünk. Egy kedves szülő személyében „valódi lovas huszár” toborozta és tette próbára kis legényeinket óvodánk udvarán.

Az ünnepet megelőző hetekben a csoportokban a gyerekek katonakönyveket, csákókat, kardokat, lovakat, pártát, keszkenőt és nemzeti színű fonatokat készítettek, változatos ügyességi próbákat teljesítettek.

Húsvétra a lányok berzselt tojásokkal, a legények locsoló versekkel, vizes vödrökkel készültek és persze izgatottan keresték a „nyuszi” által elrejtett ajándékokat a patak partján, illetve az óvoda udvarán.

A fentieken kívül, csoportjainkban az évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó játé-kokat játszottak, kézműveskedésekben vehettek részt a gyerekeink, illetve ezek egy részét láthatták az érdeklődő szülők is.

Minden csoportunkban megismerték óvodásaink Szent Márton, Szent Erzsébet, Szent György legendáját, nézegethették, színezhették a cselekményt felidéző kedves képeket.

Anyák napján, hagyományainkhoz híven, közös kirándulásra hívtuk az édesanyákat.  A gyerekek ezen a szép napon köszöntötték az ünnepelteket és átadták gyönyörű ajándékaikat, a szülők, nagyszülők örömére.

Az évzáróra, az iskolába készülő gyermekek búcsúztatójára minden csoport más-más néphagyományt éltető játékkal készült. Pünkösdi, vizes, Sárkányölő Szent György legendáját felelevenítő és a kender útját feldolgozó játékokat láthattak az érdeklődők.

Óvodánkban kedves hagyomány, hogy az iskolába készülő gyermekeink megszövik, vagy nemezeléssel készítik el a saját tarisznyájukat. Az idén is mindenki gyönyörű kis tarisznyát készített magának.

Gyereknap alkalmából a Kolompos együttes interaktív pünkösdi játékának lehettünk aktív részesei.

Néphagyományt éltető munkánk részeként az idén is többször is ellátogattunk a Skanzenbe, ahol a csoportok éves tervéhez igazodva, különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vettünk.

Nagy örömünkre, Melich Krisztina néptánc oktató vezetésével, ebben az évben is, heti rendszerességgel, része volt minden csoportunk életének a néptánc.

Különleges élményt jelentett számunkra, hogy a Barcsay iskolások, köztük sok volt óvodásunk, többször eljöttek óvodánkba egy-egy népszokást életre kelteni. Februárban a Balázsjárásnak, márciusban a Gergely-járásnak, júniusban pedig a pünkösdi játékuknak lehettünk részesei.

Gyermekeink gyakran voltak vendégei a Duna TV Család- barát műsorának, márciusban pedig ugyanitt, egy kedves, naphívogató játékot játszottunk el a nagycsoportos lányainkkal.

Három óvodapedagógusnak készülő, főiskolai hallgató választotta óvodánkat a szakmai gyakorlata helyszínéül ebben az évben is. Mindig nagy kihívást jelent számunkra, hogy megismertessük, érzelmileg közel hozzuk hozzájuk néphagyományt éltető nevelőmunkánkat. Örömmel tölt el bennünket, hogy a harmadéves hallgatók, sikeres zárófoglalkozásaikat is nálunk tartották.

Úgy érezzük, hogy összességében egy sikerekben gazdag, változatos programokban, szakmai kihívásokban bővelkedő nevelési évet hagyhatunk magunk mögött.

Szentendre, 2017. július 27.

Készítette:
Magyariné Miskolczi Ildikó
A Püspökmajori Néphagyományőrző
Mester Óvoda vezetője