2021. MÁRTON NAP A TATAI KERTVÁROSI ÓVODA FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TAGINTÉZMÉNYÉBEN

A Márton nap néphagyományőrző óvodánkban, jeles névnap, melynek legendáját, nemcsak gyerekeinkkel, de szüleikkel is megismertetünk. A vírus előtti időszakban bizony ez másként volt, mint most.

Még emlékszem… szombat délután szerveztük a családoknak, vendégeknek. Játszóházzal kezdtünk, melyen szülő, gyermek együtt, egymás segítésével készítették apró tárgyaikat, ismerkedtek a kismesterségekkel, mézeskalács díszítéssel, agyagozással, majd a Pötörke Néptáncegyesület táncosai szórakoztatták a nagyérdeműt és a Kincső zenekar talpalávalójával táncoltatták meg a résztvevőket.

Emlékszem még… azokra a kedves, szórakoztató, botladozó lábakra, ahogy az apukák, anyukák igyekezték utánozni a néptánc lépéseit, azokra a kisgyermekekre, akiktől e lépések nem voltak távol, a zene, amit hallottak jól ismert dallam volt számukra.

Emlékszem… a mosolygós arcokra, a felszabadult hangulatra, a vidám nevetgélésre…és igen, a libazsíros szájacskákra, mert minden mellett, a büfénk volt a legnépszerűbb, ahol mindenki ehetett libazsíros kenyeret lilahagymával, mert 

„aki Márton napon libát nem eszik, az egész évben éhezik” – tartja a mondás.

Emlékszem… a szemet gyönyörködtető vásári portékákra, melyet szorgos kezek készítettek e napra és kínáltak jó szívvel, alkalmazkodva óvodánk néphagyományőrző programjához. Micsoda tolongás volt egy-egy csoda mellett…

Márton napi hagyományunk népszerű volt a szülők, a családtagok, a vendégek, a volt óvodásaink körében, és évről évre egyre többen látogattak el hozzánk. Büszkén és nagy odafigyeléssel szerveztük és készültünk. Óvodánk minden dolgozója hozzájárult a sikerhez, és mellé tette ötletét, lelkesedését. 

Szép emlékek, melyeket már két éve nem tudunk újraélni, de bízom benne, hogy ez nem lesz mindig így és lesz még Márton napi vigadalmunk szombat délután…

„Ember tervez, Isten végez”. Az élet, a körülöttünk zajló események másként akarták, hogy a Márton napot megismertessük gyermekeinkkel. Itt került megint előtérbe a megújulás, az alkalmazkodás, a változásokra való nyitottság. Az örömszerző élményt másként kellett közvetíteni gyermekeink számára, mert hagyományainkat még a nehéz helyzetben is át kell élniük, meg kell tapasztalniuk, ahhoz hogy kicsi életükbe beleivódjon népi kultúránk kincsei.

Érzéseikre, játékos természetükre építve, dramatikus játék keretében mutattuk be Márton legendáját a hét elején, mellyel tevékenységek sora vette kezdetét. Énekeltünk libás népdalokat, játszottunk libás játékdalokat, mondogattunk kapcsolódó mondókákat, játszottunk a libák hangjával és persze készítettünk mindenféle libás képeket, tárgyakat, feldíszítettük környezetünket, udvarunkat. Igyekeztünk gyermekeink számára megteremteni azt a hangulatot, azt a ráhangoló környezetet, mely felébreszti alkotó kedvüket, érdeklődésüket a jeles nap iránt. A hetet pedig egy lámpás felvonulás zárta, melyen együtt, az óvoda minden kisgyermeke, dolgozója részt vett, ünnepi öltözékben, mondókázással, énekléssel. Jártunk körbe-körbe a feldíszített óvodánk udvarán, és én arra gondoltam, hogy igen, így is lehet átadni egy hagyományt, hogy nem az a fontos, hogy hányan vagyunk, hanem az, hogy még együtt tudunk ünnepelni, együtt tudunk örülni, egymásra tudunk számítani, egy célért tudunk dolgozni és ezt érezték rajtunk gyermekeink is, akik velünk énekeltek, velünk jártak körbe-körbe. 

Óvodánk ódon épülete, kismesterek és a múlt tárgyaival díszített falai köteleznek minket, ott dolgozókat, hogy tiszteljük népünk emlékeit, hogy átadjuk gyermekeinknek hagyományaink, szokásaink, koruknak megfelelő ismeretét. 

2021 november 11-e Márton napja most így zajlott óvodánkban, szülők, vendégek nélkül, a saját örömünkre!

„Szent Márton áldása, szálljon mi reánk,
Sokáig éltesse a házigazdát.
Lúdjaiból, tyúkjaiból soha ne fogyjon,
Csapra ütött hordójából mindig csurogjon.
Árpájából, búzájából soha ne fogyjon
Göndör hajú jányaiból, jány ne maradjon!
Tyú!”

„Márton püspök segített
kórházat is épített.
Szegényeket támogatta
eleségét megosztotta.
Jósága és embersége,
keresztények dicsősége!”

Tata, 2021. Szent András hava /November/ 17.   Ács Józsefné óvodapedagógus

Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye