Sikeres pályázat

Óvodánk, a Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, “A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, pályázati kiírásra benyújtott,  „Bizseri borsó, kis korsó…”, Népművészet iránti érzékenyítés, festés, agyagozás (térbeli-vizuális) tehetség kibontakoztatás, című pályázatunk sikeres volt,Szivárvány Tagóvodánk 500 000 Ft-ot nyert. Röviden bemutatjuk, hogy mit álmodtunk meg.

Elöljáróban még annyit, hogy tagóvoda vezetőnk, Németiné Ikvai Emőke „Kendermorzsa” mesterprogramjához szorosan illeszkedik a tehetségműhelyben folyó munka. (Mestervédése késő ősszel történt, ami szakmaiságot és elkötelezettséget magas színvonalon képviselt.)

A műhelymunkába már előző évben bevontuk Bórsódy Eszter keramikus művészt, aki a most elnyert pályázat tematikus tervének kidolgozásában is együttműködött velünk. Sőt ő készítette el tagóvodánk új logóját is. A meseszép kerámia méltán került főbejáratunk újonnan kialakított kiállító terébe. Tükrözi szellemiségünket, értékrendünket, elköteleződésünket, és nem mellesleg azt a kitűzött magas színvonalú pedagógiai munkát is sejtteti, amit végzünk. Innovációként Emőke, Vankóné Dudás Juli népművész hagyatékának óvodai nevelésbe való beillesztését, feldolgozását célozta meg. Ez a tehetségműhelyben is megjelenik. Nem csak festményei, csempeképei, rajzai kapcsán, hanem a gyöngyfonalként felfűzött élettörténete és az abban hitelesen átadott jeles napok, ünnepi szokások, életfordulók elbeszélései, mondókái, dalai, gyermekjátékai által. Izgalmas kihívás ez az óvodánkban dolgozó pedagógusok és a tehetségműhely számára is.

Tagóvodánk pedagógiai programjához igazodva, a néphagyomány éltetésen alapuló környezet tudatos nevelés szemléletmódját tükrözve működik a tehetség műhely. Célunk, hogy az új program által a tehetségcsírák képességei kibontakozhassanak és tovább fejlődhessenek. Művészeti érzékenyítésünket a helyi lehetőségekhez igazítjuk. Szentendre a művészetek városaként kínál lehetőséget számunkra múzeumaival és képzőművészeivel. Pedagógiai programunkban ez hangsúlyos, szorosan együttműködünk a városi múzeumokkal, rendszeresen veszünk részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Ezt gazdagítva szeretnénk Vankóné Dudás Juli népművész munkáival megismertetni a gyermekeket. A festőművész színes képi világa gyermekek számára könnyen értelmezhető, néprajzilag is hiteles és kiválóan alkalmas arra, hogy kapcsoljuk a jeles ünnepekhez, szokásokhoz, ezek segítségével dolgozzuk fel azokat. Óvodásaink a művész festményein, életképein keresztül nyerhetnek betekintést a népi életbe. Azokat nézegetve megismerhetik, értelmezhetik a munkaalkalmakat, a hozzá tartozó eszközöket, viseletet. Feladatunk, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük, motiváltságukat fenntartsuk, ismereteiket, és technikai tudásukat bővítsük, kreativitásukat fejlesszük. A festésben és az agyagozásban rejlő lehetőségeket szeretnénk kihasználni a tehetségígéretek önkifejezésére, kibontakoztatására. Borsódy Eszter szentendrei képzőművész adja szakmai, technikai tudását és művészi látásmódját a műhelymunkánkhoz. Nem csak, mint jeles képzőművész, pedagógus, hanem illusztrátor is. (Ő illusztrálta „Az én Szentendrém” helytörténeti mesekönyvet.) Súlypontos számunkra, hogy a tehetséges gyermekek képességeit megfelelően támogassuk, biztosítsuk a szabad alkotás lehetőségét, ám népi kultúránk értékeinket közvetítve. További célunk a tehetséges gyermekek erős oldalának fejlesztése, és a tehetséggel összefüggő gyenge oldalainak kiegyenlítése. A gyermekek fejlesztése során kulcsfontosságúnak tartjuk a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.

Starkné Kató Ibolya
SzivárványTagóvoda,
Tehetségműhely vezető