Székelyudvarhelyi találkozók
10 éves visszatekintés

Tartalom:
Köszöntő
A képzések témái
Meghívott előadók
Mikro-csoportos tevékenységek
Előadások

KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm

a székelyudvarhelyi Napsugár Napközi Otthon nevelőtestülete és a Napsugár Egyesület által szervezett

Néphagyományőrző Óvodapedagógusok 10. Találkozójának Résztvevőit.

Megtiszteltetés számomra, hogy a magyarországi Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének egyik alapítójaként (2000.) jelen lehetek és köszönthetem e nemes kezdeményezés Házigazdáit és a képzésben résztvevő óvodapedagógusokat.

A jubileum alkalmából, köszöntőmben szeretném röviden felidézni többéves kapcsolatunk történetét. Annak idején, 2003-ban, Blénessy Jolán, a Napsugár Napközi Otthon óvodapedagógusa egy Óvodai Nevelésben megjelent cikkemre küldte el első érdeklődő levelét. Levelezésünk során bemutatta az óvodájuk néphagyományőrző gyakorlatát, majd évről-évre egyre több óvónőtársával vett részt Egyesületünk szakmai találkozóin.

2007-ben, aTatán szervezett találkozónkon már a Napsugár Óvoda szép számú testülete vett részt, és nagy lelkesedéssel tértek haza. Bunta Gyöngyi óvodavezető irányításával elhatározták, hogy egyesületi találkozóink mintájára megszervezik első találkozójukat. 2007 júniusában a találkozót két naposra tervezték. Egyesületünk alapító elnöke, dr. Váginé Farkas Ildikó (Gödöllő) és tagjaink, örömmel, aktív közreműködéssel (nagy számban) támogatták a kezdeményezést. A népművészeti, kézműves tevékenységek gyakorlása során a miskolci, szentendrei, tatai, óvónők egy-egy szekció vezetésére vállalkoztak, a cigándi testület Fonó-játékkal varázsolt vidám hangulatot.

Örömünkre, az eltelt évek során kapcsolatunk, együttműködésünk tovább erősödött.
2011-ben a Napsugár Óvoda óvodapedagógusai Egyesületünk tagjaivá váltak.
2013-ban a testület, az intézményükben működő Napsugár Egyesülettel összefogva elnyerte az Egyesületünk által adományozható Néphagyományörző Mester Óvoda címet.
2015-ben Együttműködési szerződést kötött a Napsugár Napközi Otthon (Bunta Gyöngyi) és a szentendrei Bimbó úti Néphagyományőrző Mester Óvoda (Szigethy Miklósné): Megállapodás Testvéróvodai kapcsolat létesítésére a néphagyomány éltetés szellemiségében

Az őszi, tavaszi találkozóinkon minden évben nagy számban köszönhetjük a Székelyudvarhelyről és környékéről érkező óvodapedagógusokat.

Kiemelendő, hogy tanulmányútjaikat kezdeményezéseiket, a kezdetektől fogva felkarolta és támogatta Bunta Levente, aki hol a Hargita Megyei Tanács elnökeként, hol pedig a Székelyudvarhelyi Megyei Jogú Város polgármestereként nyújtott segítséget.

Egyesületi tagjaink is megtisztelik az összekovácsolódott, elkötelezett testület által szervezett találkozókat, sajnos nem ilyen magas számban. Példamutató kezdeményezésük elismerését aktív közreműködésünkkel igyekszünk kifejezni. (Előadások tartása, népművészeti foglalkozások vezetése: dalos játékok gyakorlása, gyermekjátékok készítése, kismesterségek, kézműves tevékenységek. Papp Kornélia, Faust Dezsőné.)

A jövőben SzigethyMiklósné nemcsak óvodavezetőként, hanem Egyesületünk elnökeként lesz a „garanciánk”az évek során kialakult szakmai kapcsolat gazdagítására. (Természetesen továbbra is bízunk a székelyudvarhelyi kirándulásaink örök szervezőjében, Kertész József egyesületi tagunkban, hogy újra-meg újra elvezet Hozzátok.)

Az elismerésünk és tiszteletünk méltó helyen van: amit a Napsugár Napközi OtthonNapsugár Egyesület testülete elkezdett, több mint egy önmagát vállaló, követhető néphagyományéltető óvodai gyakorlat.

Kezdeményezésükkel, az évről-évre szervezett találkozók szervezésével, felhívták minden magyar óvodapedagógus figyelmét az őket körülvevő népi kultúra értékeire, meglévő „kincseire”. Eljuttatták az óvónőket arra a felismerésre, hogy a kultúra átörökítés folyamatában a gyermeki személyiségfejlesztés hatása megsokszorozódik. Rádöbbentették őket annak felelősségére, hogy „Aki a népi játékok, dalok tanítására vállalkozik, annak mennél többet kell tudnia azok hátteréről, arról a kultúráról, amelynek az a dal vagy játék a szerves része.” (Dr. Barsi Ernő)

Azaz, minden óvónőben tudatosították: a népművészeti értékek nevelési folyamatba történő mértéktartó beillesztéséhez szükség van a néprajzi ismeretek bővítésére, a népi hagyományok, szokások, tevékenységek megismerésére, gyakorlati elsajátítására. E szemléletváltás nélkül nem történhet átgondolt válogatás, tervezés, a szokások, cselekvések mindennapi megélése.

Az óvodapedagógus a megszerzett tudással, néphagyományőrző szemlélettel képes az óvodai hagyományéltetést hitelesen, a gyermekekkel, családokkal örömteli tevékenységként megélni.

A székelyudvarhelyi Találkozók képzései komplex ismeretnyújtással e cél megvalósulását szolgálták. Mindezt igazolják:

 • a képzések témáinak átgondolt megválasztása,
 • a meghívott neves előadók,
 • a színvonalas előadások,
 • a népművészeti foglalkozások (népi játékok gyakorlása, játékeszköz készítések, népi kismesterségek, kézműveskedések…),
 • az óvodai belső terek bemutatása,
 • a gyermekek köszöntő játékai,
 • a kapcsolódó kulturális programok,
 • az esztétikai és tartalmi igényességgel összeállított Találkozói Kiadványok.

Külön érdemes megemlíteni a találkozók képzései során szerzett közös élmények hatását és a Házigazdák nyújtotta szeretetteli, családias légkört. A hagyományok tisztelete és szeretete jegyében szervezett Találkozókat évről-évre várják a Résztvevők, hangolódnak rá, ünnepnapnak tekintik.
Mi is mindig így öltöztetjük testünket, lelkünket ünneplőbe, várjuk a találkozást, hogy együtt újra megélhessük a hagyomány megtartó erejét.

Kívánom a tanácskozás részt vevőinek: a képzések során szerzett hagyományéltetést szolgáló ismeretek adjanak megerősítést. Bízzatok Magatokban, szemléletváltásotokkal e felelősségteljes utat képesek lesztek örömet hintően járni.

Kedves Gyöngyi! Kedves Lányok!

Kallós Zoltán szavaival „közös ügyünk szeretetének jegyében” kívánom, őrizzétek meg a népi hagyományok átörökítése, az anyanyelv megtartása iránti elkötelezettségeteket.

Továbbra is legyetek képesek a megújulásra, szolgáljatok mintaként, a találkozók további szervezésével szeretettel tartsátok össze az „egyhúron pendülőket”.

Legyetek büszkék Magatokra!

Örömmel tölt el, hogy részese lehettem értékteremtő, nemes kezdeményezésetek kialakulásának, formálódásának. Mindig szeretettel gondolok Rátok, együttműködésünk felemelő mozzanataira, szívmelegítő élményeire.

Legyen közös útravalónk: Ezt a kincset nem lehet médiára, könyvre, kazettára bízni. Véren át és lelken át, tenyérből tenyéren, testtel a testhez érve, zöldellő búzacsíra fölé hajolva vagy épp az ünnepi gyertyát gyújtva csak az együttes élmény során adható át a hagyomány. Itt és most mutasd neki, tedd meg vele, amikor annak a tettnek ideje van.” (Gabnai Katalin)

Gödöllő, 2016. április 27.
Faust Dezsőné
Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete alapító tagja, volt alelnök

 

 

A képzések témái:

 • Lakodalmi szokások (2007)
 • Népi gyermekjátékok (2008)
 • Lányos-fiús játékok a magyar gyermekirodalomban (2009)
 • A népi játékhagyomány éltetése az óvodában (2010)
 • Természeti jelenségek tükröződése a néphagyományainkban (2011)
 • Tavasz a néphagyományban – gazdaság, állatkihajtás (2012)
 • Nyár a néphagyományban – gyógynövények, virágok (2013)
 • Ősz a néphagyományban – népi tánczene, néptánc (2014)
 • Tél a néphagyományban – farsangi népszokások (2015)
 • Barangolás a népmesék világában (2016)

Meghívott előadók:

 • Molnár V. József néplélekkutató (Magyarország)
 • Szász Mihálykó Mária tanár, drámapedagógus (Székelyudvarhely)
 • Orosz-Pál József egyetemi adjunktus ( Székelyudvarhely)
 • Lőrincz Ilona magyar szakos tanárnő, Benedek Elek Líceum, Székelyudvarhely
 • Fauszt Dezsőné Erika, Brunszvik Teréz díjas óvónő- Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete-Gödöllő – Magyarország
 • Hintalan László János –zenetanár, néprajzkutató, Keszthely, Magyarország
 • Ozsváth Imola –magyar szakos tanár, néprajzkutató, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely
 • Szabó Árpád Töhötöm –előadó tanár, néprajzkutató, Babeş -Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • Papp Kornélia, Brunszvik Teréz díjas óvónő, Szentendre, Magyarország
 • Macalik Ernő biológus
 • Miklós Zoltán- néprajzkutató, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely
 • Pávai István népzenekutató, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
 • Tímár Böske vezető tanár, Csillagszemű Gyermektáncegyüttes, Budapest
 • Barabás László néprajzkutató, Marosvásárhelyi Kántor – Tanítóképző Főiskola
 • Czégényi Dóra egyetemi adjunktus, néprajzkutató, BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár
 • Makkai Kinga magyar nyelv és irodalom, pedagógia szakos tanár, Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, Kántor-Tanítóképző Főiskola, Marosvásárhely
 • Benkő Éva óvodapedagógus, Guzsalyas Alapítvány, Sepsiszentgyörgy

 

Mikro-csoportos tevékenységek:

 • játékbemutatók vendég óvónőkkel: mozgásos játékok, körmöcskézés, dalos játékok, borsodi gyermekdalok
 • népi gyermekjáték fesztivál
 • népi dalos játékok, eszközös játékok, mozgásos játékok, körmöcskézés
 • zokniló, rongybaba, kórémuzsika, kukoricacsutka játékok, természetes anyagból készíthető gyermekjátékok, dalosjátékok
 • játéktanulás, játékfűzér- Hintalan László vezetésével, vásárfia készítése: csuhéból, rongyból, só- liszt gyurmából
 • játékfüzér, nemezelés, kelmedíszítés, vesszőfonás
 • zokni labda, bútorfestés elemek, szalmaragasztás, fonal csibe, csuhé nyuszi, gyapjú bárány
 • udvarhelyszéki varrottasok, bútorfestés elemek, korondi kerámia „virágozása”, csuhévirág készítés
 • hangszerkészítés természetes anyagból, pártakészítés
 • néptánc és népi gyermekjátékok az óvodában ,angyalka gyapjúból, szalmából, betlehemes tobozból, csattogtató
 • fakanál- és csutka báb, puli kutya fonalból, agyag- és filc ujjbábok

Előadások:

 • Kékiringó néptánccsoport
 • Cigándi óvónők műsora
 • Népdalcsokor: Mihályné István Ildikó
 • Boróka néptánccsoport
 • Székelyudvarhelyi Néptáncműhely
 • Alsósófalvi Fonó Hagyományőrző Csoport
 • Gereben néptánccsoport

A házigazdák meglepetése:

 • Népdalok, néptáncok, közös játék és mese- játék a gyermekekkel