A TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓJA 2020-2021.

2020-2021-es nevelési évben ezeket a néphagyományőrző eseményeket sikerült munkaközösségünknek megvalósítani

Szeptemberben a vírushelyzet lehetővé tette, hogy óvodánk teljes nyitva tartással fogadja a gyermekeket, illetve megtarthattuk nevelőtestületünk tanévkezdő értekezletét. Az értekezlet alkalmával tájékoztatást adtam a korábban megbeszélt munkatervünkről. A munkaterv tartalmazta az óvodában megtartandó jeles ünnepeket, a csoportokban tartandó jeles napokat, szokásőrző tevékenységeket, a jeles ünnepek vezetőit, felelőseit. A munkaterv elfogadásra került. Szóbeli megállapodás született arról is, ha a vírushelyzet változna, milyen változtatásokat léptetünk életbe. A munkatervet nyilvánossá tettük, és minden érdekelt hozzáférést kapott. A TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓJA 2020-2021. Tovább a cikkhez »

Néphagyományőrző Mester Óvoda Beszámoló Gödöllői Kikelet Óvoda 2020- 2021. év

Pedagógiai programunk, a Néphagyományőrző Pedagógiai Program az ”Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” szellemében fogalmazza meg a nevelési célokat, feladatokat. Elkötelezettséget vállal az óvodai nevelés értékei és időtálló hagyományai mellett. A népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori-, fejlődési sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. Néphagyományőrző Mester Óvoda Beszámoló Gödöllői Kikelet Óvoda 2020- 2021. év Tovább a cikkhez »

Püspökmajori Néphagyományőrző Mesteróvoda beszámolója 2020./2021. tanév

Az elmúlt év tapasztalatai alapján az idei nevelési évben csoportjaink a mesét hívták segítségül, méghozzá a gyógyító erejét. Boldizsár Ildikó így vélekedik erről:

„Igazi elődeimnek az archaikus kultúra mesemondóit tartom, azokat a férfiakat és nőket, akik minden nap meséltek valamit a törzs tagjainak. Ez csodálatos hatással volt rájuk! Mindenki tudta a dolgát, és ha elakadt, a következő napi mese tovább lendítette az úton.” Püspökmajori Néphagyományőrző Mesteróvoda beszámolója 2020./2021. tanév Tovább a cikkhez »

A COVID19 járvány hatása óvodapedagógusi munkámra

Talán van néhány óvónő, aki a tavaszi tapasztalatokat most is alkalmazhatja.

Budapesten, a Fővárosi XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvodájában dolgozom óvodapedagógusként, 34 év szakmai gyakorlattal a hátam mögött. 2019. márciusig Gödöllőn, a néphagyományőrző szemléletű Kikelet Óvodában dolgoztam. Sokat köszönhetek múltamnak, a volt vezetőimnek és kollégáimnak, akik mindig segítettek pedagógusi munkám eredményességében. Amikor óvodát váltottam, nem is gondoltam arra, hogy egy nagy kihívással járó változás következhet be a pedagógustársadalom életében.  A COVID19 járvány hatása óvodapedagógusi munkámra Tovább a cikkhez »