Néphagyományőrző Mester Óvoda Beszámoló Gödöllői Kikelet Óvoda 2020- 2021. év

Pedagógiai programunk, a Néphagyományőrző Pedagógiai Program az ”Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” szellemében fogalmazza meg a nevelési célokat, feladatokat. Elkötelezettséget vállal az óvodai nevelés értékei és időtálló hagyományai mellett. A népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori-, fejlődési sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják.

Személyi feltételek alakulása:

A felnőtt létszám a törvényi előírásoknak megfelelően alakult:

 • 9 óvodapedagógus, ebből 3 fő távozik el nevelési évünk végén,
 • 4 dajka,
 • 1 pedagógiai asszisztens,
 • 1 óvodatitkár és
 • 1 udvaros látja el a működéshez szükséges feladatokat.

Gyermek létszámok alakulása

 • az októberi statisztika idején 116 fő
 • május végére 115 fő, mely 97%-os feltöltöttséget eredményezett.
 • Sajátos Nevelési igényű gyermek 2 fő beszédfogyatékos,
 • 2 fő BTM-es,
 • Idén gyermek kezdi meg iskolai éveit.

Az óvodát kezdő gyermekek számára a szülők támogatása, szokás-szabályrendszerünk megismertetése és a folyamatos kommunikáció segített a kezdeti nehézségek leküzdésében. Az újra visszatérők között is akadt, aki a hosszú otthonlét után több türelmet, megértést  igényelt.

A járványhelyzetben igyekeztünk mindenkit megnyugtatni, azonnal tájékoztatni minden általunk fontosnak tartott, fenntartó által küldött információról.

A nevelési évünk alakulását is befolyásolta az új helyzet, hiszen nem tudtunk családokkal közös programokat, ünnepeket tartani, mely megnehezítette a folyamatos együttműködést. A megszokott kapcsolattartási formák átalakultak. Igénybe kellett venni az internet adta lehetőségeket.

A február végi időszakban intézményünket is elérte a járvány. Egy hét rendkívüli zárva tartás majd az országosan elrendelt leállás után ügyeletet 5 gyermekünknek kellett biztosítani, melyet Polgármester úr által kijelölt intézmény látott el. Az újra nyitás után folyamatosan emelkedett a létszám, ennek ellenére a kihasználtság 75% fölé nem ment.

A nyári időszakban a zárva tartás alatt is csak 5 gyermeknek  igényelték az ellátást a szülők.

Az alkalmazotti személyi feltételeink változását befolyásolta, hogy intézményünk fenntartóváltáson megy keresztül a nyáron. Így volt aki máshol képzelte el a pályáját. Pótlásuk megoldódott, azonban az óvodapedagógus hiány okozta nehézség egyre nagyobb mértékben van jelen az intézményekben.

Tárgyi feltételek alakulása:

A járványhelyzet és a fenntartó váltás miatt sok fejlesztésre nem volt lehetőség, a dramatikus kellékek felújításával, pótlásával, varrásával igyekeztünk színesebbé tenni szakmai eszközeinket.

Nagyobb változások nyártól várhatóak, mikor az óvoda új fenntartója a Premontrei Szent Norbert  Rend elkezdi az óvoda előtti terület rendezését, átalakítását, az új parkoló megnyitását.

Szakmai munka alakulása:

A hagyományok mindennapi életben való éltetése megjelenik a mindennapok tervezésében és megvalósításában. Az évszakok, jeles napok köré épített tevékenységek komplex módon kerülnek megvalósításra a mai kor gyermekeihez, és a régi idők gyakorlatához igazítva. Az óvónők szakmai megbeszéléseken segítik egymást a jeles napok megvalósításában.

Az idén több jeles napot emeltünk ki óvodai szinten, hogy pótoljuk a gyermek számára a családokkal közös programokat és ezzel a szülők számára is próbáltuk a folytonosságot biztosítani a kialakult helyzetben.

Az elmúlt évek alatt kidolgozott adminisztrációnk tömörebb, rövidebb, de célirányos lett az óvónők legnagyobb örömére.

 

A nevelési évünk kiemelt feladatai:

 • a néphagyományőrzés a mindennapokban,
 • irodalmi nevelés terén a népmese kiemelése mesemondók meghívásával,
 • vizuális nevelés terén a népi kismesterségek hangsúlyozása népi kismesterek segítségével.

Ősszel kisközösségünk lelkesen készült a Mihály napi vásárra, melyet csoport szinten tudtunk megvalósítani közös ötletbörze után. Teréz naphoz, Márton naphoz kapcsolódó játékok mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk a közös játék tevékenységek kidolgozására, forgatókönyvek átbeszélésére. A járványhelyzet ellenére igyekeztük megőrizni azokat a szokásokat, melyek mankók lettek a hagyományaink megőrzésében. Ősz a termések begyűjtéséről, felhasználásáról szólt: kukorica, gesztenye, makk, zöldségek, gyümölcsök, sütőtök, levelek.

A tél sok jeles napja-Miklós nap, Borbála nap, Luca nap- után kellemes, meghitt hangulatot varázsoltunk karácsonyra óvodánkba, melyben a családi ünnepre hangolódást emeltük ki. Az újévet a Premontrei rend házszentelésével kezdtük.

A telet a farsangi időszakkal zártuk. Óvodánkban három napon át tart a mulatozás, mely a gyermekek jelmezes bemutatkozása, óvónők tánca mellett farsangi fánk             falatozásával indult és népi táncházzal folytatódott. A harmadik nap zárásaként elégettük a szalmababát, ezzel is elűzve a telet. A téli időszak sok kézműves lehetőségre adott időt, ahogy elődeinknek           a fonókban, mi is sok textil, agyag, fonal és egyéb munkát végezhettünk.

Február végén azonban óvodánkban is rendkívüli szünetet kellett elrendelni a kialakult járványhelyzet miatt, mely országos szinten folytatódott. Ebben az időszakban az óvónénik az aktuális jeles naphoz kapcsolódó videókat készítettek, melyekkel az óvoda facebook oldalra feltöltve segítették az otthon töltött idő hasznos eltöltését: március 15.-re kézműves ötletek, játékok, mesék, húsvéti mondókák, hajtogatások, tavasz váráshoz kapcsolódó játékok, kerti munkák stb.

A tavasszal az újra indulást óvatosan, az egészséget előtérbe helyezve kezdtük meg, betartva az előírásokat. A szakmai munka is ennek jegyében zajlott: az ünnepek csoport illetve óvodai szinten, a családok távolmaradásával zajlott: anyák-apák napja, pünkösd.

A gyermek napra tudtunk szolid körülmények között szülőket fogadni az udvaron megrendezésre került táncház idejére. A nagyok búcsúnapját is igyekeztük a régi szokásokhoz hűen megtartani.

A nyári időszakban a nyugalmat, biztonságot, egyéni fejlesztéseket helyezzük előtérbe.

Kapcsolataink alakulása:

A szülőkkel való kapcsolatunkat a járványhelyzet miatt a minimális kapcsolattartás jellemezte. A karantén ideje alatt online tartottuk velük a kapcsolatot, így minden információt megkaptak tőlünk és jobban figyelték ezeket a felületeket, mely a későbbi információáramlást is segítette.

Az egyesülettel online kapcsolattartás alakult ki az elmaradt találkozók, képzések mellett.

A város óvodáiban meghirdetett szakmai képzésünket a kialakult járványhelyzet miatt nem tudtuk folytatni.

A fenntartóváltás miatt egyre szorosabb kapcsolat alakult ki a Premontrei Szent Norbert renddel. 2021. szeptember 1-től az óvoda tulajdonosaként fenntartói feladatokat is átvállalja. A fenntartóváltás folyamata meghatározta az évünket szülők, kollektíva, dokumentáció területén egyaránt. A nyár még a munkák mellett a változásról szól, hogy minden kellően elő legyen készítve a zökkenőmentes átmenethez.

Évünk tartalmassága, eredményessége, rendkívüli helyzetben helytállása kollektívánk elhivatott munkájának köszönhető. Nagyon fontos, hogy tudjuk számíthatunk egymásra még a nehéz időkben is. Ettől érzi biztonságban magát óvodánkban gyermek, szülő egyaránt. Ezt érzik a hozzánk betérők és bízunk benne, hogy ez hangulat töretlen marad a jövőben is.

Gödöllő, 2021.06.30.
Fodor Csilla
Gödöllői Kikelet Óvoda vezetője

<< Előző évi beszámoló