A TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓJA 2020-2021.

2020-2021-es nevelési évben ezeket a néphagyományőrző eseményeket sikerült munkaközösségünknek megvalósítani

Szeptemberben a vírushelyzet lehetővé tette, hogy óvodánk teljes nyitva tartással fogadja a gyermekeket, illetve megtarthattuk nevelőtestületünk tanévkezdő értekezletét. Az értekezlet alkalmával tájékoztatást adtam a korábban megbeszélt munkatervünkről. A munkaterv tartalmazta az óvodában megtartandó jeles ünnepeket, a csoportokban tartandó jeles napokat, szokásőrző tevékenységeket, a jeles ünnepek vezetőit, felelőseit. A munkaterv elfogadásra került. Szóbeli megállapodás született arról is, ha a vírushelyzet változna, milyen változtatásokat léptetünk életbe. A munkatervet nyilvánossá tettük, és minden érdekelt hozzáférést kapott.

 1. Munkaközösségünk tagjaival a nevelési évben, gyermekeink körében megvalósult tevékenységeink:
 • Minden csoport óvodapedagógusa a dadus néni közreműködésével az évkörben található  néphagyományoknak megfelelően díszítette a környezetét. A népi kismesterek munkái is ékesítik a termeket.
 • A csoportok óvodapedagógusai elkészítették az éves terveiket, melyben kiemelt szerepet kaptak a jelesnapok, a néphagyományőrző tevékenységek, jeles névnapok, népi kismesterségek megismerése és gyakorlása, a gyermekek életéhez kapcsolódó ünnepek, nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó hagyományok, az évszakok változásainak megfigyelése.
 • Kisasszony havában /augusztus/ ismerkedtek az óvodával, néphagyományőrző programunkkal a szeptemberben felvett gyermekek és szüleik, melyhez lelkes felajánlásokat is kaptunk.

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően

 • ünnepeltük a jeles napokat, népszokásokat, melyeket dramatikus játékok gazdagítottak
 • felhívtuk a figyelmet a természet védelmére, gondozására, környezetünk ápolására, a szelektív hulladékgyűjtésre, a papír és a víz szükséges mennyiségének használatára.
 • kirándulásokat, megfigyelő, tapasztalatszerző sétákat, utazásokat, felfedező városi túrákat tettünk
 • Ismerkedtünk az évszakok változásaival és annak emberekre, állatokra, növényekre, rovarokra, madarakra való hatásával
 • A járványhelyzetre való tekintettel fokozott figyelmet fordítottunk a gondozási feladatokra, higiéné betartására
 • Az óvodai élet eseményeinek megfelelően a gyermekek és a felnőttek egyaránt viselték a népi ruhákat.
 • Gyermekeinket ösztönöztük a természetes anyagok megismerésére, melyekből tevékenységek folyamán, játékeszközöket, használati -és díszítő tárgyakat készíthettek.
 • A nevelési év folyamán is ismerkedtünk népi mondókákkal, népmesékkel, népi kultúránk tárgyi – zenei kincseivel, népi hagyományainkkal, szokásokkal, a hozzá tartozó népi ételekkel.
 • A jeles ünnepek előtti böjtöt betartottuk, melyen nem csak a csendes ráhangolódást tartottuk fontosnak, hanem a böjti ételek megkóstolását is.
 • Nagy-középső csoportosaink részt vettek a baji szőlőhegyen szüretelésen, mely során megismerkedtek a szüretelés, préselés, mustkészítés eszközeivel, a szüretelés hangulatával
 • Középsős és nagycsoportosaink részt vettek gyermektánc foglalkozásokon, melyet képzett néptáncpedagógus tartott
 • Az óvoda minden kisgyermeke heti rendszerességgel gyermektánc tevékenységen vett részt, melyen az utánzó mozgás segítségével ismerkedhettek a néptánc alaplépéseivel, csujogatókkal, a népzene lüktető ritmusával.
 • Nagy-középső csoportosaink ősszel és nyár elején a Vármúzeumban, múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt (a foglalkozások téli és tavaszi része elmaradt a járvány miatt)
 • Gyermekeinket egészségesen étkezésére is oda figyeltünk / több gyümölcsfogyasztás, megfelelő mennyiségű folyadék ivás/
 • A járvány miatt a szülőket nem tudtuk közvetlenül bevonni eseményeinkbe, jeles ünnepeink megtartásába, de folyamatos tájékoztatást adtunk az óvoda honlapján, videochaten keresztük online felületen.
 • Az óvodánk őszi hagyományos rendezvényei a járvány miatt elmaradtak. (Márton -nap, Szüreti bál)
 • Udvarunkat, óvodai hagyományőrző sarkunkat, a hely hangulatának megfelelően alakítottuk, díszítettük, bővítettük.
 • Óvodánk folyamatos kapcsolatot tartott a környező iskolákkal, intézményekkel, bár rendezvényeiket látogatni nem tudtuk.
 • Az év folyamán fontosnak tartottuk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő honismeretet, a haza szeretetére nevelést.
 • A kitűzött céljaink megvalósításában segítségünkre volt:
  • Juhász Tímea keramikus
  • Vígh -Boda Mária – táncpedagógus
  • Napvilág Zenekar interaktív koncertjei
 1. Továbbképzések, melyek a néphagyományőrzés jegyében zajlottak:
 • A NÓE, a kistérségi, és a város által szervezett továbbképzések, szakmai napok elmaradtak a járvány miatt.
 • Részt vettünk a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete virtuális Tavaszi Találkozóján, melyet nagyon köszönünk, nagy élmény volt számunkra.
 • Óvodapedagógusaink folyamatosan képezték magukat az online továbbképzéseken, (Tulipános program: Balaton Katalin előadások/, szakmai könyvek, folyóiratok segítségével.
 • Néphagyományőrző munkaközösségünk őszre és tavaszra tervezett összejövetele elmaradt, de a folyamatos tájékoztatást nevelőtestületi értekezleteinken, havonta tartott megbeszéléseken biztosítottuk.

Megvalósult néphagyományőrző feladatok:

Őszi ünnepkör: – Szent Mihály, Mindenszentek, Szent András hava

 • Jeles névnapok – hozzákapcsolódó szokások, hagyományok, megfigyelések, népi időjóslások, mondások
 • Őszi városnéző séták, melyek során ismerkedtek gyermekeink a város nevezetességeivel, kulturális és természeti kincseivel
 • Rövidebb-hosszabb kirándulások, természeti megfigyelések, termések gyűjtése, majd a tevékenységek során feldolgozása
 • Az őszi évszak megfigyelése, összefüggések felfedeztetése
 • Őszi zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, gyermekeinket az egészséges táplálkozásra ösztönöztük
 • Két csoportunk a baji szőlőhegyen, szüretelésen vett részt, mely során közvetlen tapasztalatot gyűjthettek a szőlőszüretről, a hozzákapcsolódó mustkészítés folyamatáról.
 • A kisebb csoportok Teréz-napon szőlőt préseltek a kezükkel, és megízlelték a mustot
 • Őszi népdalokkal, mondókákkal, csujogatókkal, mesékkel gazdagítottuk tudásukat
 • Mihály nap – a csoportok dramatikus játék keretében ismerkedtek az állatbehajtás szokásával, vásározással, népi kismesterségeket gyakoroltak
 • Népmese napja: – Vigh -Boda Mária vezetésével a Napvilág zenekar interaktív meséjén vettünk részt
 • Megkezdődtek Vigh-Boda Mária vezetésével a nagy és középső csoportokban a gyermektánc foglalkozások, ahol gyermekeink népi játékokat, népdalokat, gyermektánc lépéseket sajátítottak el játékos formában és ismerkedhettek a népzene kincseivel, népi hangszerekkel, népi eszközös játékokkal.
 • A Vármúzeum szervezésében nagycsoportosaink múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt
 • Gyermekeink részt vettek az őszi munkákban, betakarításban, mely során rendeztük az óvoda udvarát, kertjét.
 • Mindenszentek – tökfaragás, töklámpást készítettünk, koruknak megfelelően beszélgettünk a halottak napjáról
 • Márton nap – csoportonként tartottuk, mely során dramatikus játék keretében ismerhették meg gyermekeink Márton püspök legendáját.
  • (A hagyományos Márton napi játszóházunk elmaradt a vírushelyzet miatt)
 • András napja- A téli ünnepköröknek megfelelően díszítettük környezetünket, helyi múzeumunkat, koszorút készítettünk, kihelyeztük az ünnepvárás jelképeit
 • Gyermekeink az ősz folyamán ismerkedtek különböző természetes anyagokkal, feldolgozásuk technikájával

Téli ünnepkör: Karácsony hava, Boldogasszony hava, Böjtelő hava

 • Jeles névnapok – hozzákapcsolódó szokások, hagyományok, megfigyelések, jóslások, népi időjóslások, mondások, hajtatás
 • Mikulás nap: Minden csoportba. ellátogatott a Mikulás és kísérője a Krampuszka, ajándékokkal kedveskedve
 • Luca napja – Nagycsoportos óvodásaink minden csoportot felkeresve mutatták be a Luca napi dramatikus játékukat. Luca búzát ültettünk.
 • Gyermekeink csoportonként ünnepi ráhangolókon vettek részt, ahol dalokkal, mesékkel, mondókákkal, versekkel ismerkedtek, karácsonyváró zenéket hallgattak, képeskönyveket nézegettek, beszélgettek a család és a szeretet fontosságáról, megtapasztalták a közösség összetartó erejét.
 • Az évszak jellegzetes jegyeit, összefüggéseit fedeztettük fel, és téli örömökben is részünk volt
 • Gyermekek a tél folyamán ismerkedtek különböző természetes anyagokkal, feldolgozásuk technikájával. Népi kismesterségeket gyakoroltak pl. szövés, fonás, nemezelés/
 • Karácsonyvárás az óvodában – A hagyományoktól eltérően, de meghitt hangulatot varázsolva, az udvaron tartottuk. Az óvodapedagógusok karácsonyi énekfűzére, hangszeres kísérete emelte a jeles ünnep hangulatát.
 • Rövid séták folyamán megfigyeltük az ünnepi készülődést, megnéztük a Kossuth téren felállított karácsonyfát és a Betlehemet.
 • Újévi jókívánságokat mondtunk, szerencsehozó tárgyakat készítettünk.
 • Vízkereszt – Verseket, dalokat hallgattunk, leszedtük a karácsonyi díszítéseket.
 • Megismerkedtek gyermekeink a kukoricamorzsolással, készítettek csörgő-zörgő hangszereket
 • Madáretetők kihelyezésével gondoskodtunk a madaraink etetéséről, melyeket megfigyelések mellett folyamatosan töltöttünk fel madáreleséggel.
 • Gyertyaszentelő Boldogasszony napja – Időjárást figyeltünk, nagy-középső csoportosaink gyertyát mártottak, meghallgattuk ki bújt-e a medve, medvés játékdalokat, játékokat játszottunk
 • Megtartottuk hagyományos óvodai jelmezbálunkat, ahol gyermekeink maskarába bújhattak, ill. farsangi zenéket, csúfolódókat, hallhattak, nagy -középsőseink busóálarcot készítettek
 • Hamvazószerda előtt téltemetés volt az udvaron, kiszebáb égetéssel, hangos csörgő, zörgő eszközökkel, rigmusokkal télűzés 

Tavaszi ünnepkör: Böjtmás hava, Szent-György hava, Pünkösd hava

Böjtmás hava (március)

Óvodánkat a vírus helyzet miatt bezárták, ügyeleti rendszerben működtünk. Gyermekeinknek online ovi keretén belül, az óvoda honlapján adtunk feladatokat, melyek alapját továbbra is a néphagyományőrzés határozott meg. A felkínált tevékenységeket otthon végezték, szüleik segítségével, melyről képekben, videóüzenetekben számoltak be.

Sajnos kevesebb volt a visszajelzés, mint amire számítottunk.  Igyekeztünk felmérni az érdektelenség okát, melyre az időhiány volt leginkább a jellemző válasz.

Böjtmás havára tervezett programjaink elmaradtak, de online ovi keretében, heti terv ütemezésében, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, otthon végezhető feladatokat, tevékenységeket kínáltunk fel.

 • Március 15-ei Nemzeti ünnepkörünkhöz kínáltunk, az ünnepléshez méltó zenei és irodalmi anyagot, kézműveskedést, mely a nemzeti lobogónk színeit emelte ki
 • Az évszaknak megfelelő változások megfigyelése -sarjadó, éledő természet, visszatérő madaraink
 • Tavaszi munkák a kertben, segítségnyújtás
 • Gyógynövényekkel való ismerkedést ajánlottunk
 • Népi játéklehetőségek szabadban és lakásban
 • Tavaszi zöldségek, gyümölcsök megfigyelését, kóstolását ajánlottuk
 • Tavaszi jeles névnapokhoz kapcsolódó szokásokat, hagyományokat osztottunk meg és felkínáltunk hozzá népi dalosanyagot, meséket, mondókákat. (Gergely nap, Sándor, József, Benedek)
 • Természetes anyagok, a természetben előforduló anyagok, és a gyermekek otthonaiban fellelhető anyagok felhasználásával kínáltunk kézműveskedési lehetőségeket
 • Folyamatosan ajánlottuk a népi kultúránk zenei kincseit, életkoruknak megfelelően szemezgettünk a tavaszi mesék, mondókák, találós kérdések, stb. tárházából
 • Internetes honlapokról kínáltunk meghallgatásra néphagyományőrző válogatásokat
 • Felhívtuk figyelmüket a természet közeli jeles napra is, mely a víz világnapja volt. Kiemeltük fontosságát, óvását, és ajánlottunk vizes játékokat és azok megvalósítását internetes oldalról

Szent György hava /április/

Szent György havának 19. napjáig óvodánkat még nem tudtuk megnyitni, ezért továbbra is az online ovit folytattuk.

 • Húsvéti készülődéshez, hagyományok, szokások ápolásához adtunk ajánlásokat. Felsoroltuk és magyarázatot adtunk a húsvéti jelképekhez, ill. a húsvét jellegzetes ételeit említettük. A családon belüli locsolkodást szorgalmaztuk. Népi kultúránk kicseiből és írók, költők anyagából válogatva kínáltuk fel irodalmi alkotásokat, melyek a jeles ünnepet fogalmazták meg. A gyermekek korának megfelelően kínáltunk húsvétos kézműveskedést, melyek technikáit részletesen leírtuk a szülőknek.
 • Ajánlásokat tettünk a tavaszi munkálatokhoz, hajtatásokhoz, megfigyeléseket, kóstolásokat, sétákat, kirándulásokat javasoltunk.
 • Ösztönöztük a családokat a tartalmas, együtt eltöltött idő hasznos kihasználására, a családi összetartozás erősítésére.
 • Szent György hava 19.-e: Óvodánk újra nyitott, bár még sok gyermekünk otthon maradt, de már teljes erővel tudtunk fókuszálni az elkövetkezendő feladatokra, immár gyermekeinkkel együtt:
 • A gyermekek életéhez kapcsolódó jeles ünnepre készültünk az Anyák napjára, melynek köszöntőjét videóra vettük fel és minden csoport feltöltött a saját online felületére. Az anyák napi ajándékok természetes anyagból, új technikák megismerésével készültek.
 • A természetközeli életmód jeles napját (Föld napját) is megünnepeltük: Rövid kirándulással, megfigyelésekkel, az óvására tett emberi lehetőségek felvázolásával, természetei könyvek nézegetésével, természetközeli mesék, versek, mondókák, zenék hallgatásával.
 • 4.24.: Népviselet napja: Könyveket nézegettünk, melyek megmutatták tájegységekre lebontva a népviseleteket.
 • 4. 24.: Szent György nap: Szent György napi állatkihajtást játszottunk el, dramatikus játék keretében, ahol gyermekeink ismerkedhettek a hagyományokkal, szokásokkal és hallhattak hozzá kapcsolódó tavaszi népi mondókákat, rigmusokat, játékdalokat, népdalokat.
 • Csoportjaink a tavasszal kapcsolatos, a néphagyományhoz, népi kismesterségekhez közeli kézműveskedéseket, tevékenységeket folytattak. pl. agyagozás, korongozás.

Pünkösd hava: (május)

 • Majális – május 1. Nagy-középső csoportosaink, dramatikus játék keretében állították fel a májfát. Az óvodánkba járó gyermekek közös, májfa körüli tánca után minden csoport az óvoda udvarán lévő fákat, bokrokat színes szalagokkal díszítette fel. (megtartva: 04.30.)
 • Rövidebb-hosszabb kirándulásokat szerveztünk, városon belül, ahol a közösségi élményen túl, ismerkedhettünk környezetünk természeti és építészeti kincseivel is.
 • Pünkösd: Nagycsoportosaink pünkösdi királyt és királynét választottak, mely versenyjátékok segítségével dőlt el. A szokásokat, hagyományokat is megismerhették gyermekeink, dramatikus játék keretében nagy-középső csoportosaink kislányai előadásában. (megtartva: 05. 21-én)
 • Figyeltünk, és tartalmas ismeretanyag átadására, kézműveskedésben bővelkedő madarak, fák napját tartottak a csoportok 05.10-én
 • Évzáró ünnep – a gyermekek életéhez kapcsolódó jeles nap: Az alkalomhoz illően, az óvodánk néptáncos ruhájában, a hagyományoknak megfelelően megjelenő gyermekek a nevelésben évben megismert vers, ének, mondóka, népi játék, gyermek dalosjátékokból összeállított fűzért adtak elő. Az eseményen a szülők részt vehettek az óvoda udvarán, feldíszített környezetben.
 • A májusi jeles névnapokhoz kapcsolódó időjóslásokat, népi mondásokat gyermekeinkkel megfigyeltük.
 • A tevékenységeken keresztül ismerkedtünk a tavasz színeivel, növényeivel, állataival, rovaraival. Növényekből készítettünk csörgőt, virágkoszorút, birtokba vettük a

homokozót. Tavaszi meséket, verseket, mondókákat, nap-és esőhívogató játékdalokat hallgattunk., mondogattunk, énekeltünk.

 • A március hónapban elmaradt iskolába hívogatót, Gergely-járást nézhettük meg gyermekeinkkel május 18-án, a Kőkúti Általános Iskola 1. osztályos tanulói előadásában.

Nyári ünnepkör: Szent Iván hava, Szent Jakab hava, Kisasszony hava

Nyáron óvodánk csoportjai összevontan működnek. A jeles napokat nem dolgozzuk fel, de figyelemmel kísérjük.

Népi játékokkal, versenyjátékokkal, kézműveskedések felkínálásával tesszük változatossá az óvodában eltöltött időt.

Szent Iván hava (június)

 • Gyermeki élethez kapcsolódó jeles nap – Gyermeknap

Interaktív népi játékokon, Vigh-Boda Mária interaktív mesekoncertjén vettek részt gyermekeink, kovács mesterséggel ismerkedtek, agyagoztak, korongoztak.

06.08.-tól Medárd napja

 1. 29.- Péter és Pál napja aratás kezdete

Kisasszony hava (augusztus)

0.8. 20.- Szent István ünnepe

Néphagyományőrző munkaközösségünk ezeket a beszámolókat készítette el a

2020-2021. nevelési évben:

 • Szent Mihály hava – munkaterv elfogadása, véglegesítése
 • Böjtelő hava – a munkaközösség vezetőjének beszámolója szóban az elmúlt időszak eseményeiről, elvégzett feladatokról
 • Pünkösd hava – a munkaközösség vezetőjének éves írásbeli beszámolója az egyesület felé /Néphagyományőrző Óvodák Egyesülete/
 • Néphagyományőrző munkaközösségünk által elkészített éves munka összefoglalása csoportonként – írásban, felelősei a csoportban dolgozó óvodapedagógusok
 • Szent Iván hava – Tanévzáró értekezlet, néphagyományéltetéssel kapcsolatos éves beszámoló – szóban, felelőse a munkaközösség vezetője

Néphagyományőrző munkaközösségünk eredményei a 2020-2021-es tanévben:

 • Munkaközösségünk tagjai változtak, de minden újonnan érkezett kollégánk méltatta programunkat, és az egyesület tagjává vált.
 • A vírushelyzet ellenére jeles ünnepeinket online felületen és élő előadásban megtartottuk a néphagyomány jegyében, a felelősök körültekintő felkészülésével.
 • A csoportban dolgozó óvodapedagógusok a néphagyományéltetés jegyében készítették el és teljesítették éves terveiket, az évköröknek megfelelően.
 • Gyermekeink megismerkedhettek népi kultúránk kincseivel.
 • Gyermekeink óvodai életét áthatotta a néphagyomány ápolása, éltetése.
 • Gyermekeink szülei, nagyszülei betekintést nyertek néphagyományéltető munkánkba és a felgyorsult világ ellenére fontossá vált számukra programunk.
 • Partnereink szívesen jönnek néphagyományőrző óvodánkba, és támogatják, segítik munkánkat.
 • Tata Város Önkormányzata elismeri munkánkat és támogatásukra számíthatunk.
 • Néphagyományéltető munkaközösségünk összetartó, a közös cél eléréséért dolgozó közösség.
 • Csoportonként nyitottunk egy zártkörű online felületet, melyen az eseményeken túl, a napi munkánkba is betekintést nyernek a szülők.

Az írásbeli beszámoló összefoglalása néphagyományőrző munkaközösségünk munkáját tükrözi a 2020-2021-es nevelési évben elért eredményeinkről.

A kitűzött néphagyományőrző céljainkat részben elértük. Sajnos a vírushelyzetben rendezvényeinket, közösségformáló összejöveteleinket nem tudtuk megtartani, eseményeinken a szülők közvetlen módon nem vehettek részt.

Munkaközösségünket a kölcsönös segítségnyújtás, az egymás iráni tisztelet jellemezte.

Tata, 2021. Szent Iván hava
Takács Tamásné
Ács Józsefné
óvodavezető munkaközösség vezető

<< Előző évibeszámoló