A TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ MESTER ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓJA 2019-2020

2019-2020 tanévben ezeket a Néphagyományőrző eseményeket sikerült megvalósítani.

Szent Mihály havának elején nevelőtestületünk megtartotta tanévkezdő értekezleteit, melyen közösen határoztuk meg a tanév feladatait. Kijelöltük óvoda szinten megtartandó, jeles napok felelőseit, irányt mutattunk a lebonyolításhoz. Meghatároztuk a csoportokban tartandó jeles napokat, szokásőrző tevékenységeket. Mindezeket a munkatervben rögzítettük, melyet minden érdekelt számára hozzáférhetővé tettünk, ill. a fenntartónk felé is továbbítottunk. Az összefoglaló a munkaterv alapján készült.

1., A néphagyomány éltetését így valósítottuk meg a gyermekeink körében:

 • A tanévkezdéskor minden csoportszoba felfrissülve várta a gyermekeket. A hagyománynak megfelelően népi kismesterek munkái díszítették a falakat. Az év folyamán az aktuális jeles nap hangulatának kifejezésére is figyeltünk. Hagyományőrző sarkunk új tárgyakkal is bővült, melyet az ünnepköröknek megfelelően folyamatosan változtattunk.
 • Az aktuális jeles napokat környezetünk díszítésében irányadónak tartottuk.
 • Az eseményeknek megfelelően viseltük népi öltözékünket, gyermek, felnőtt egyaránt.
 • Gyermekeinket a természetes anyagok megismerésére ösztönöztük, melyből játékeszközöket, használati és díszítő tárgyakat, ajándékokat készítettek.
 • Juhász Tímea keramikus segítségével ismerkedtek gyermekeink az agyag formálásával, ill. nyugdíjas kolléganőnk meghívásával a csuhé felhasználását sajátíthatták el.
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelően ünnepeltük a jeles napokat, népszokásokat, melyeket dramatikus játékok gazdagítottak.
 • A jeles napokra való készülődésre, ráhangolódásra bevontuk a szülőket is, akik az eseményhez illő hangszeres játékkal emelték a hangulatot.
 • Gyermekeinkkel részt vettünk a jeles napokhoz szervezett, városi rendezvényeken, ill. a partnereink által kapott meghívásoknak is eleget tettünk.
 • Kirándulások, séták alkalmával megismertettük gyermekeinket a növények, állatok, bogarak nevével, fontosságukkal, hasznosságukkal.
 • Rámutattunk a természet óvására, gondozására, a környezet óvására, a szelektív szemétgyűjtésre, a papír és a víz szükséges mennyiségének használatára.
 • Udvarunkon népi játékokat, sportjátékokat kezdeményeztünk, ill. a szabad játék folyamán, népi játéklehetőségeket kínáltunk fel. Udvarunk térkövére motiváló festések kerültek, melyeket gyermekeink mozgáskultúráját segítik elő. Elkészült a különböző természetes anyagokkal kirakott lépegetőnk is, melynek hivatalos átadójára még nem került sor /A rendkívüli szünet elrendelése miatt/.
 • A szülők folyamatos segítségével és dadus nénik dekorációs munkájával került átalakításra a Gombaházunk és óvodánk díszkertje, a virágoskert.
 • A tevékenységek folyamán valósult meg, a mondókázás, a népmesehallgatás, az énekes játékok dramatikus játékok játszása, a kismesterségek megismerése, gyakorlása.
 • Nagy figyelmet fordítottunk a gyermekek egészséges táplálkozására, idényjellegű zöldségekkel, gyümölcsökkel kínáltuk őket, melyhez a szülők is hozzájárultak.
 • Gyermekeinknél odafigyeltünk a folyadékivásra, mert nagyon keveset ittak.
 • A böjti időszakokban lehetőségünk volt, böjti ételekkel megismertetni gyermekeinket, ill. a mindennapokban, népi ételekkel, azok neveikkel. A befőzés, csalamádé eltevés, aszalás, szárítás fortélyát is megismerték.
 • Nagycsoportosaink heti egy alkalommal úszni jártak a közeli tanuszodába, ahol a vízhez szoktatás volt a cél.
 • Gyermekeinket könyvtárba vittük, ahol ismerkedtek a viselkedési szokásokkal, a könyvek nyújtotta élményforrással, ill. február 02-án a medvével kapcsolatos mesével, ismeretekkel gazdagított előadáson vehettek részt.
 • Gyermekeink felekezettől független hittanoktatáson vettek részt, melyen nagy hangsúlyt kaptak a keresztény ünnepek.
 • Gyermekeink, a szülők, nagyszülők meghívására, szüreten, mustkészítésen, dióverésen, zöldségszüreten, állatnézegetésen vehettek részt, mely folyamán ismerkedhettek az eszközökkel, a folyamatokkal.
 • Évszakonként aktuális természet felfedező kirándulásokat, sétákat szerveztünk, melyek folyamán terméseket, terményeket gyűjtöttünk, majd feldolgoztunk.
 • Megfigyeltük gyermekeinkkel az évszakonként aktuális mezőgazdasági munkákat, a hozzátartozó szokásokra, hagyományokra is rávilágítottak.
 • Folyamatosan figyelemmel kísértük az évszakok változásait, felfedeztettük velük az összefüggéseket, kiemeltük az időjósló napokat, a jeles névnapokkal is foglalkoztunk.
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelően megismertettük gyermekeinkkel Tata természeti és építészeti kincseit.
 • Márton napi családi délutánunkon az egyéb libás tevékenységek mellet, megismerkedhettek vendégeink a mézeskalács díszítés technikájával, a korongozással, a népi hangszerek nevével, hangjával, a népviselet egyes darabjaival, ill. korhatárosan, megkóstolhatták az újbort (szülők), ehettek libazsíros kenyeret, részt vehettek a táncházban. Ebben a tanévben először, melyet hagyománnyá szeretnénk tenni, lámpás felvonulást szerveztünk az esemény zárásaként. /A lámpásokat a családok együtt készítették el/. A felvonulás alatt libás dalokat, csujjogatókat, rigmusokat mondogattunk.
 • Gyermekeinkkel népdalokat énekeltünk, népi muzsikát hallgattunk, népzenére táncoltunk, ill. a nagycsoportban, képzett néptánc pedagógus oktatott, heti egy alkalommal gyermektáncot.
 • A hagyományos séták, kirándulások sok közlekedési veszélyt rejtenek magukba, ezért nagycsoportos gyermekeinkkel részt vettünk, a rendőrség által szervezett, közlekedési tanácsadó programon, ill. elkezdtük, de a vészhelyzet miatt nem tudtuk befejezni a népegészségügyi munkatársak által szervezett, egészséges életmódra nevelési programot, mely fő célja az egyéni, önálló gondozottság, étkezések minősége, környezettudatosság.
 • Színházi előadásokra is elvittük gyermekeinket ahol színvonalas mese feldolgozásokat láthattak.

Mindennapjainkat a néphagyomány éltetése hatotta át és igyekeztünk gyermekeinknek hitelesen átadni. Óvodai ünnepeinket, jeles napjainkat évszakonkénti rendezésben az Évkör adja. Ezekből kiemelkedő ünnepeink, amik nagyobb hangsúlyt kaptak, a következők:

Őszi ünnepkör:

 • Kisasszony napja- szeptember 8.

A fecskék készülődését figyeltük meg. Óvodánk kapualjában két fecskecsalád lakik, már évek óta, melyet figyelemmel kísérünk.

Ismerkedtünk a költöző madarakkal, úti céljukkal, nevükkel.

 • Mihály nap-szeptember 29.

Állatokkal, vásárral kapcsolatos dramatikus játékokat játszottunk, szokásokat elevenítettünk fel, pásztorokkal, juhászokkal kapcsolatos népdalokat, meséket, mondókákat hallgattak a gyerekeink. Ezen időszak alatt ismerkedtek az agyagozással, a fazekas mesterek munkájával, a furulyával és annak hangjával.

 • Nagycsoportosaink megtekintették az Agostyánban található Öko-falut, ahol ismerkedhettek a házi állatokkal, tartásukkal, életfeltételeikkel.
 • Nagycsoportosaink, szülőkkel közös, Öreg-tó kerülésen vettek részt, ahol megfigyelték az ősz színeit, illatát, növényeket, bogarakat, kiránduló jelzéseket, gyűjtöttek őszi terméskincseket.
 • Gyermekeinkkel felfedeztettük a természet változásait, terméseket, terményeket gyűjtöttünk.
 • Népmese napja-szeptember 29.

E napon népmeséket hallgattak gyermekeink. Október 01-én pedig Écsi Gyöngyi mesemondó látogatott el óvodánkba és „Az élet és a halál vize” c. mesét mondta el gyermekeinknek, melybe aktívan bekapcsolódhattak.

 • Teréz nap- október 15.

Szürettel kapcsolatos tevékenységeket végeztünk. Felelevenítettük a szokásokat, hagyományokat, a nagycsoportban a mustkészítés után szüreti bált rendeztünk.

Részt vettünk a Teréz napi továbbképzésen, Szentendrén.

 • Jótékonysági bál-október 26.

Megrendeztük az VI. Jótékonysági Szüreti bálunkat a Pikant Étteremben, melynek célját, a szülők, támogatók részvételével, idén is sikerült megvalósítanunk.

 • Gyermekeinkkel közlekedtünk buszon, vonaton, mely járműveken megismerkedhettek a viselkedési szokásokkal, ill. hallhattak ezek múltjával kapcsolatos történeteket.
 • Márton nap-november 11. /megtartva 09./

„Márton napi vigadalom” címmel megszerveztük szokásos Márton napi játszóházunkat, amelyen sokféle tevékenységet ajánlottunk szülőknek, gyerekeknek közösen /agyagozás, körmöcskézés stb./ Az ostorkészítésnél Bujdosó Attila hagyományőrző betyár segédkezett, a tánc házban a Pötörke együttes táncosai voltak segítségünkre. Meghívott vásározóink a népi kultúra kincseiből hozták a portékáikat. A napot lámpás felvonulással zártuk, mellyel egy új hagyományt szeretnénk teremteni óvodánkban.

 • Megismertettük gyermekeinkkel dramatikus játék keretében Márton püspök legendáját. Meséltünk nekik a naphoz tartozó ételekről, időjárásról, libás mondókákat, játékdalokat ismerhettek meg.

Az őszi ünnepkörökben a következő jeles napokat is figyelemmel kísértük:

 • Mindenszentek és Halottak napja-november 1. és november2
 • Erzsébet nap – november 19
 • Katalin nap – november 25
 • András nap – november 30
 • Az adventi zsákokba felnőttek által készített ajándékok kerültek.
 • Az ünnepvárás díszeit felnőttek készítették a hagyományoknak megfelelően.

Téli ünnepkörök:

 • Borbála napja – december 4.

Cseresznye ágat hajtattunk.

 • Miklós nap – december 6.

A Mikulás érkezését, az óvodapedagógusok által előadott bábelőadás előzte meg. Gyermekeink énekekkel, versekkel köszöntötték a Mikulást és a Krampuszkát.

Szülők és testvérek is velünk örülhettek. Óvodásaink a Mikulás kezéből vehették át, a gyümölccsel, édességekkel teli, meglepetés csomagot.

 • Luca nap – december 13

Luca napi szokások, hiedelmek, búzaültetetés, kántálás. Nagycsoportos fiaink Lucáztak.

Csoportról, csoportra jártak és elkántálták jókívánságaikat, tarisznyájukba gyűjtve az érte kapott finomságokat.

Gyermekeink Luca napi összeállítását előadták az Önkormányzat Képviselő Testületi ülésén, ill. a város által szervezett Adventi vásár forgatagában. Karácsonyi ráhangoló összeállítást is láthattak a Bizottsági Ülés részt vevői gyermekeinktől.

 • Ráhangolódás az ünnepre:
 • Vaszary J. Általános Iskolában a „Róka, mint Mikulás” c. bábelőadás megtekintése.
 • „Karácsony a hegyekben” c. a Tatai Református Gimnázium diákjainak bábelőadását néztük meg.
 • A Fazekas Általános Iskola diákjainak Betlehemes játékát néztük meg.
 • Gyermekeink mézeskalácsot sütöttek, melyet a fenyő díszítéséhez és a karácsonyi ünnepségen résztvevők fogyasztottak el.
 • Az ünnepi készülődéshez, a hangulat megteremtéséhez járult hozzá a karácsonyi dalok énekelgetése, karácsonyi CD hallgatása, Jézus születésének könyvekben való végigkísérése, a szeretetről, a család fontosságáról való beszélgetés, adventi koszorú, kopogtató készítése.
 • Karácsony az Óvodában – dec.19.
 • Az óvoda karácsonyfája alatt közösen ünnepeltük a karácsonyt, Jézus születését.

Az óvodapedagógusok dramatikus játékkal kedveskedtek a gyerekeknek (betlehemezés, bölcsöcskézés). A közös karácsonyi dalok éneklése után, a csoportokban folytatódott az ünnep, ahol a gyermekek örülhettek az ajándékoknak. A napot, ünnepre terítve, ünnepi hagyományos étek zárta.

 • Új óvodai hagyomány teremtésének reményében, este összegyűltek az óvoda dolgozói. Az előzetesen, kalapból kihúzott kolléganőjét, személyre szóló kis meglepetéssel, idézettel ajándékozta meg mindenki. A hangulatot fokozta a gyertya fénye, a megbízott óvodavezető által készített ünnepi teríték, a közösen hozott, finom, karácsonyi sütemények.
 • Vízkereszt – január 6.

Vége a karácsonyi ünnepkörnek. Eltettük a karácsonyi díszeket, lebontottuk a karácsonyfát.

Újévi köszöntő mondókákat tanultunk. Újévi alkotásokat készítettünk.

 • Farsang – vízkereszttől hamvazó szerdáig

Farsangi szokásokat, hagyományokat elevenítettünk fel. Farsangi álarcokat készítettünk és nem hiányozhatott étrendünkből a farsangi fánk sem. Szokásos farsangi bálunkat is megtartottuk gyermekeinknek, ahol mindenki jelmezbe bújhatott szülőjével együtt.

(megtartva 02.14.-én)

 • Farsang farka idején kiszebábot készítettünk, és nagy zajjal, mondókák, rigmusok kíséretében égettük el az udvarunkban. Téltemetés. Öltözékét a csoportok készítették.
 • Folyamatos madáretetés, megfigyelés

Téli ünnepkörben a következő jeles napokat is figyelemmel kísértük:

 • Újév – jókívánságokat mondtunk
  • Vince napja- január 22.
  • Pál napja – január 25.
  • Gyertyaszentelő Boldogasszony napja – február 02
  • Medvével kapcsolatos megfigyelés – február 02.
  • Mátyás napja – február 24.
  • Zsuzsanna napja – február 19.

Tavaszi ünnepkörök.

Rendkívüli módon, ezen időszak változást hozott óvodai életünkbe. A koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, óvodánkban a Polgármester Úr rendkívüli szünetet rendelt el, mely május 24-ig tartott.

 • Nemzeti ünnep – Március 15 /megtartva március 13-án/

Csoportonkénti dramatikus játékkal elevenítettük fel az 1848-as szabadságharc emlékét, majd a toborzást. Kossuth nótákra, indulókra verbunkost táncoltunk. Már nem csoportosulhattunk. Ünnepi ruhában, kokárdával, koszorúzással tisztelegtünk az értünk harcolók és elesettek előtt. Gyermekeink az ünnephez kapcsolódó tárgyakat, nagycsoportosaink fakardot készítettek.

 • Gyermekeinket továbbra is elláttuk feladatokkal, honlapunkon elindítottuk az online ovit, melyen hétről hétre leírtuk eseményeinket, tevékenységeinket, figyelve az aktuális jeles napokra is. Az interneten, könyvekben keresgélve ötleteket is adtunk számukra. A szülők segítségére hagyatkozva valósítottuk meg az óvodai életünk mindennapjait. Gyermekeinkkel, szülőkkel telefonon, video-chaten keresztül is tartottuk a kapcsolatot. Tavaszi programjainkat töröltük, nem kerültek megrendezésre.
 • Az online oviban ilyen néphagyományőrző feladatokat adtunk a tavasszal kapcsolatban:
 • ághajtatás, magvak csíráztatása, veteményezés, kerti munkák
 • vándormadarak visszatérése; A megérkezett fecskék, gólyák az otthonunknál, könyvekben, interneten megfigyelése.
 • Játék az udvarban, lakásban: népi (általunk felkutatott, keresett) játéklehetőségek felkínálása;
 • Kirándulások a közeli erdőkben ( csoportosulás nélkül);
 • Gyógynövények szedése, nevük, felhasználásuk;
 • Időjárás megfigyelések, ébredő természet;
 • Összefüggések felfedeztetése;
 • Időjósló napok figyelemmel kísérése;
 • Tavaszi mondókák, mesék ajánlása;
 • Tavaszi ábrázoló tevékenységek ajánlása:
  • koszorúkészítés, ajándékkészítés
  • asztali díszek készítése
  • gyertyatartók készítése
  • fonások, hajtogatások, sütemények készítése stb;
   • A természetes anyagok felhasználásának, elkészítésének részletes leírása;
   • A technikák részletes leírása;
 • Tavaszi népi játékdalok, dalok ajánlása internetről ill. kotta, szöveg megadása, népi mondókák, népmesék ajánlása
 • Tavaszi gyümölcsök, zöldségek tulajdonságainak megfigyelése, felhasználásuk,
 • Tavaszi virágok, nevek, gondozásuk
 • A méhek munkája
 • Húsvét- április 21-22

Húsvéti szokásokat, hagyományokat, elevenítettünk fel. Kollektívánkkal eljátszottuk, és a felvételt, az óvoda honlapjában tekinthették meg gyermekeink.

 • Online ovin ajánlottuk:
 • tojásfestő eljárásokat – karcolás, berzselés, írókázás, festés, ragasztás stb.
 • természetes színek létrehozását (pl.:vöröshagyma, cékla stb.)
 • húsvéti hagyományos ételek, kalácsok, sütemények elkészítési lehetőségét;
 • locsoló versek, mesék, mondókák ajánlását;
 • tojással kapcsolatos játékok felajánlását (gurítás, dobálás stb.)
 • húsvéti asztaldíszek készítésének lehetőségét;
 • felhívtuk figyelmüket a böjti időszakra, böjti étkezésekre;
 • Föld napja – április 22.
  • Felhívtuk figyelmüket a környezet védésre, óvására;
 • Népviselet napja – április 24.

Könyveket, internetes felületeket ajánlottunk;

 • Szent György napja – április 24.
 • népi mondókák, mesék, dalok, dalos játékok ajánlása;
 • szokások, hagyományok felelevenítése az internet segítségével
 • az állatok kihajtásával kapcsolatos tevékenységek, ábrázolási lehetőségek ajánlása;
 • Májfa állítás – április 30. – május 1
 • Online ovi keretén belül: díszítőanyag készítéséhez ajánlásokat tettünk.
 • Hagyományok, szokások leírását tettük közzé
 • Édesanyák és Nagymamák köszöntése – május 03.
  • versek, népi mondókák, népmesék, népi játékok, népdalok ajánlása
  • ajándékkészítés lehetőségét kínáltuk fel, természetes anyagok felhasználásával
 • Pünkösd – május 31-junius 01.
  • Az óvoda dolgozóival felelevenítettük a hagyományokat, szokásokat és a felvételt feltettük az óvoda honlapjára, hogy gyermekeink megnézhessék /Pünkösdi királykisasszony-járás/

Tavaszi ünnepkörben a következő jeles napokat is figyelemmel kísértük.

 • Március 18.-19.-21. Sándor, József, Benedek-meleget hozó napok
 • Április-1. bolondozás napja
 • Május 12.-13.-14.-Pongrác-Szervác-Bonifác fagyos szentek
 • Május 31. Gyereknap

Nyári ünnepkörök:

A vészhelyzetben hozott intézkedések nem tudjuk meddig tart, ezért ezt az ünnepkört is az online ovin keresztül valósítottuk meg.

  • Udvarra, szabadba, lakásba adtunk ajánlásokat a játékokhoz, a népi játékok közül választva.
  • Tevékenységekhez adtunk ajánlásokat, mely alapja a néphagyomány, természetes anyagok használata.
  • Június 08. – Medárd napja
  • Június 29.- Péter és Pál napja – aratás kezdő napja
  • Augusztus 20. – Szt. István ünnepe

Óvodánk ünnepeihez szorosan hozzátartoznak a gyermekek születésnapjának megünneplése, melyet apró ajándékkal köszöntöttük. Áprilistól minden csoport az online ovi felületén köszöntötte az ünnepelteket.

Néphagyományőrzéssel kapcsolatos továbbképzések, előadások, rendezvények

 • Néphagyományőrző munkaközösségünk már évek óta működik.

Idén is fontos feladatunk közé tartozott a szüreti jótékonysági bálra való készülődés;

 • A megbeszéléseken népdalokat tanultunk, udvari játékterveket készítettünk;
 • Eredményekről, történésekről, időnként a Kaláris c. internetes folyóiratban adtunk tájékoztatást;
 • Óvodai életünk eseményeinek megvalósításában nagy szerepet töltenek be a szülők, nagyszülők, akik elfogadták néphagyományőrző programunkat és teljes támogatásukat élveztük.
 • Városunk néphagyományt éltető rendezvényein is aktívan részt vettünk;
  • Előadtunk a Polgármesteri Hivatalban Luca napi jókívánságainkat, Karácsonyi ráhangoló összeállításunkat;
  • Luca napi jókívánságainkat dalban, versben, mondókákban mondtuk el az Adventi városi vásárban, a városlakók láthatták.

Továbbképzések

 • Kistérségünkben néphagyományőrző munkaközösség működik, három kolléganőnk segíti munkájukat, részt vettek őszi programjukon. /A tavaszi elmaradt./
 • Részt vettünk, a Teréz napi, Szentendrei Skanzenben szervezett továbbképzésen, mely hasznos ötletekkel, ismeretanyagunk bővítésével segítette munkánkat. /Az áprilisi továbbképzés elmaradt./
 • Városunk szakmai napokat szervezett, melyeken folyamatosan képviseltük óvodánkat.
 • Fontosnak tartottuk, a folyamatos egyéni fejlesztést, tájékozódást, szakkönyvek, folyóiratok, internet segítségével.
 • Az új ismeretanyagot megosztottuk egymás között és napi munkánkban hasznosítottuk.
 • Internet használatával kapcsolatosan önfejlesztést végeztünk.
 • Két kolléganőnk Győrben a Széchenyi István Egyetemen tanul, egyikük fejlesztőpedagógus szakra, a másik gyógypedagógia és logopédia szakra jár

Partnereink, akik a néphagyomány éltetésében segítségünkre voltak:

   • A Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye
   • A Kőkúti Általános Iskola
   • Magyary Zoltán Művelődési Központ
   • Tatai Református Gimnázium
   • Pötörke Néptáncegyüttes táncpedagógusai, illetve a Kincső Zenekara
   • Bujdosó Attila hagyományőrző betyár
   • Juhász Tímea keramikus
   • Erdélyi Ilona – nyugdíjas óvodapedagógus
   • Vásározóink: Dér András méhész; Illésné Bogár Melinda virágkötő;
   • Öko-falu vezetője: Labanc Györgyi
   • Szülők

Önkormányzatunk előjárói, lehetőségeiknek megfelelően, képviselik magukat eseményeinken. Figyelemmel kísérik online ovi felületünket. Anyagi támogatást nyújtottak, pályázat útján programjainkhoz.

Az éves értékeléssel reméljük sikerült képet adni az óvodánkban folyó néphagyományőrző tevékenységünkről, folyamatos munkánkról.

Kelt: Tata 2020. Pünkösd havának 31. napján

Ács Józsefné (Erdős Edit)
Néphagyományőrző Munkaközösség vezetője

Takács Tamásné
mb. óvodavezető

 

<< Előző évi beszámoló