Napsugár Tagóvoda – Beszámoló a 2018-19-es tanév tevékenységeiről

Óvodánk életében változás állt be: ettől a tanévtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium tagóvodája lettünk. Leginkább az adminisztráció területén éreztük meg a változást, a tanévkezdést az új helyzet nem sokban változtatta meg. Idéntől három saját csoporttal (kicsi, közép, nagy) és egy, az önkormányzat által működtetett, tipegő csoporttal kezdtünk. A gyerekek létszáma a négy csoportban 96 fő, akikkel nyolc óvónő, négy dadus, két szakácsnő  és egy egészségügyi asszisztens foglalkozik, gondoz.

A oktató-nevelő munkát a nevelési terv összeállításával kezdtük, amelyben a néphagyomány-éltető tevékenységek, elemek, jeles napokhoz kapcsolódó szokások, időjárási megfigyelések, jóslatok összhangban voltak az érvényben lévő alaptanterv (Curriculum) követelményeivel. A csoporttermek berendezését, folyosók díszítését továbbra is úgy alakítottuk, hogy azt a természetes anyagok és a népművészeti tárgyak, a régi használati eszközök uralják, valamint tükrözzék az ott dolgozók egyéni stílusát is.

Az ősz a gyűjtögetéssel kezdődött: a nagycsoportosokkal ellátogattunk a városi parkba, ahol terméseket, faleveleket gyűjtöttek, amit közösen felhasználtunk díszítéshez, gyermekmunkákhoz. Idén almaszüreten vettek részt a nagyok és a közösen szedett almát sokrétűen dolgozták fel.

A Márton napot immár évek óta megszervezzük, délelőtt a gyermekekkel feldolgozzuk a legendát, majd délután a szülőkkel töklámpásokat, mécses tartókat készítenek, amivel sötétedés után az utcán énekelve körbe járjuk az intézményt. Az udvaron libás játékokat játszunk és a gyertyafényben libazsíros kenyeret, lila hagymát, kalácsot, teát fogyasztanak a gyermekek, a szülők a forralt bort is megkóstolhatják. Ennek az együttlétnek közösségformáló ereje van, már várják is a szülők minden évben.

Szent Erzsébetről is megemlékeztünk, ez volt a segítségnyújtó napunk, minden nagyobb gyerek kiválasztott egy kisebbet és őrzőangyalaként tevékenykedett egész nap.

Katalin napján az időjóslás mellett Katalin-ágat is hajtattunk, lesve annak kivirágzását, és az őszi ünnepkört az András napi disznóvágási emlékek játékos  felelevenítésével zártuk.

A téli ünnepkör az adventi készülődéssel kezdődött. A gyerekekkel közösen készítettük el a csoportok adventi koszorúját, majd folytattuk délután a szülőkkel. 

Szent Miklós történetét elmesélve izgalommal vártuk a Mikulást és a csomagokat, amit a Városháza biztosított az intézmény ajándéka mellett, mint minden évben. A gyerekek rajzokkal, énekekkel, mondókákkal köszönték meg a Mikulás ajándékait.

A Városháza által meghirdetett karácsonyfa-díszítésre idén is jelentkeztünk, arculatunkhoz híven csuhéból, tobozból, textilből, filcből készítettünk díszeket.

Ebben az időszakban az egy hetes “tudj meg többet, legyél jobb” elnevezésű országos programra is sor került. A tavalyhoz hasonlóan most is egy héten át készültünk az ünnepre: nagy takarítást szerveztünk, üdvözlő lapot és karácsonyfa díszeket készítettünk a szülőkkel együtt, mézes pogácsát sütöttünk és díszítettük, meglátogattuk a három felekezet templomát, kántáltunk a csoportoknak, ünnepi asztalt terítettünk és a nagycsoportosok betlehemes játékkal örvendeztettek meg.

Az Újév köszöntése után farsangra készültünk, vidám vendég-bábelőadással örvendeztetett meg bennünket egy gyergyói bábcsoport, népi gyermekjátékok az óvónőkkel, jelmezbál voltak az ünneplés fontosabb alkotóelemei, mely egy közös téltemetéssel, Illyés elégetésével zárult. Ezen kívül ebben az időszakban kerültek elő a körmöcskék, a fűzőcskék, a fonalak, rongyok és kalákában kézimunkáztunk, viccelődtünk, meséltünk. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján gyertyát is merítettünk, mindenki maga készítette, díszítette tűlevelekkel, magocskákkal, kedve szerint.

A tavasz beköszöntével egyre többet lehettünk a szabadban, előtérbe kerültek az ügyességi és mozgásos játékok. Hagyomány nálunk a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának nőtagjait felköszönteni nőnap alkalmából kis énekes – verses összeállítással, apró figyelmességekkel, idén is sikerült örömet szerezni a nyugdíjas néniknek.

Március 15-ére toborzó játékkal készültünk és nagy örömünkre igazi huszár is ellátogatott hozzánk.

Húsvétra készülve a gyermekek tojást festettek, búzát ültettek, locsoló verset tanultak. A Kipi-kopi Napközi Otthon meghívására húsvéti játszóházban vettek részt a nagycsoportosaink, ahol ismét különböző anyagokkal és technikákkal ismerkedtek az ünnepre készülődve.

Anyák napján, csoportonként változó módon fogadták az édesanyákat: ölbeli játékok anyákkal közösen a kicsiknél, a középsősök és nagyok nyílt napon adták át a saját készítésű ajándékaikat, verssel, énekkel kisérve.

A mozgalmas tavaszi időszakban volt vendégünk Csoma Gergely, aki mesélt a gyerekeinknek. Tavaszi szél vizet áraszt  címmel minden évben népdaléneklésre gyűlnek össze az óvódások az Eszterlánc Napköziben, ezen mi is részt vettünk, és a Költészet napján Kányádi Sándor versekkel emlékeztünk az óvodánkban és a Villanytelepi Napköziotthon  Szépen szóló verses játék rendezvényén is. A Napraforgó csoport vendége volt a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Ált. Isk. I.B. osztálya, az ismerkedés és barátkozás közös kézműveskedéssel zárult.

A nyár nálunk a Gyereknappal kezdődik, amikor vidám, mozgásos játékokkal készülünk, amit egy közös fagyizással koronázunk meg a gyerekek örömére.

Az évzárón már évek óta népi gyermekjátékokból, néptáncokból összeállított játékfűzésekkel mutatjuk meg a szülőknek milyen nagy tárházzal rendelkezik a népi kultúránk, ezt egészítették ki a nagyok lakodalmas és pünkösdölő játékai. Zárásként pedig elbúcsúzatjuk, feltarisznyáljuk az iskolába menőket és számukra szintén várva várt esemény az erdei óvoda Kalibáskőn vagy a Máréfalvi patakban, ahol két napot töltünk a környezetvédelem jegyében.

A tanév során a mindennapi tevékenységeinkben hangsúlyt fektetünk a kézműveskedésre, hogy a gyermekek minél több anyaggal és technikával ismerkedjenek meg.  Az elkészített tárgyaknak megvolt a maga szerepe, leginkább ajándékként került be a családokba vagy a csoportszobát díszítették: agyagoztunk, nemezeltünk, gyertyát öntöttunk, gyöngyöt fűztünk, szőttünk, batikoltunk. Idén számos rajzversenyre is beneveztünk, sok szépen rajzoló gyerekünk kapott dobogós helyezést, dicséretet.

Évek óta szeptembertől kezdődően a gyermekek választható „tantárgyként”  néptánc oktatásában részesülnek, amely programot a Hargita Megyei Tanfelügyelőség láttamozta, és szakemberek- néptáncosok-segítségével valósítunk meg minden évben, a szülők anyagi hozzájárulásával (néptánc oktatók: Boros Béla és Boros Hilda, akik a Gereben Néptáncegyüttes oktatói).

A továbbképzések területén elért eredmények:

  • 11. alkalommal vettünk részt, 3 óvónővel a Szentendrén megszervezett Teréz-napi, hagyományos őszi találkozón, a NOE és a SZONÉK közös szervezésében. A Bimbó utcai testvér óvoda vendégszeretete idén is jól esett.
  • 15. alkalommal vettünk részt a NOE által szervezett tavaszi találkozón, amelynek idén Cegléd adott otthont. 18 résztvevővel, a város majdnem minden óvodájából volt jelentkező, köszönhetően a ceglédi Önkormányzatnak és a NOE támogatásának.
  • Intézményünk a XIII. Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Képzését szervezte meg Székelyudvarhelyen, melyre idén is nagy létszámban vettek részt hazai és anyaországi óvónők, szám szerint 270-en. A néphagyományőrző kiadványunkat is összeállítottuk a képzésünk alkalmából, amelyet szintén minden résztvevő ajándékba kapott, és amelyben nemcsak a témával kapcsolatos előadások vázlata található, hanem a gyermekek műsora és más udvarhelyi óvoda szakmai írásos anyaga is. Partnerünk a Hargita Megyei Tanfelügyelőség,  a Polgármesteri Hivatal, a Bethlen Gábor Zrt. , Communitas Alalpítvány és RMPSZ volt.
    Ez alkalommal kötöttünk testvérkapcsolati  szerződést Szank község felekezeti óvodájával.
  • A Kompetenciafejlesztés a népi hagyományok által képzést a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül a nagy érdeklődés miatt újra megszervezték, így újabb 2 óvónő nyert felvételt
  • 4 óvónő vett részt a „Nevelés az agy működésének ismerete által” című képzésen

Intézményünket támogató egyesületünk több sikeres pályázatot tudhat maga mögött – bár az idén a támogatási összegek nagyon megcsappantak-, amelyek nagy része a néphagyomány éltetését szolgálják, anyagi hátteret biztosítva ezek számára, mint pl. hagyományőrző képzés, szakmai kiadvány nyomdai munkálatai, képzéseken való részvétel,  székelyruha vásárlás a gyermekeknek, stb.

Óvodánk és egyesületünk ezen tevékenységei gyakran pozitív visszhangra találnak az írott és az elektronikus sajtóban.

Székelyudvarhely, 2019. július 31.

Kelemen Imola
Tagóvoda felelős

 

Kovács Tímea
Egyesületi elnök

Baczkamadarasi Kis Gergely
Református Kollégium Napsugár Tagóvoda
Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 10

<< Előző évi beszámoló