A RÁKÓCZI EMLÉKÉV JEGYÉBEN

2019 Teréz nap, Szentendre

Ebben az évben is elérkezett a várvavárt őszi találkozónk napja.

Ahogyan már megszoktuk, Teréz nap alkalmával ismét találkoztunk a Szentendrei Skanzenben, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete és a Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közössége (SZÓNÉK) által szervezett szakmai napon.

Ez az alkalom. a XVI. az őszi találkozóink sorában, amelynek most is – mint mindig- Papp Kornélia irányításával a SZÓNÉK volt a Házigazdája.

Ezeken az alkalmakon, az évek során megtapasztalhattuk, a Szentendrén több mint 25 éve működő hagyományéltető szakmai munkaközösség évközbeni képzéseinek a hatását.

A nevelési évben a képzési témáikat nemcsak néprajzi fogalmak, szokások, szokásőrző játékok, foglalatosságok köré csoportosítják, hanem nemzeti, történelmi hagyományaink felelevenítését, játékban történő megvalósítását is fontosnak tartják.

Mindezek felkutatója, „éltető ereje” Papp Kornélia, Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus, aki igaz hittel „szolgálja” ezt az önként vállalt „küldetést”. Az évek során megtapasztalhattuk, hogy az általa irányított, elkötelezett szakmai közössége mellett, van egy hűséges társa, Kertész József, aki ezeknek a találkozóknak a megvalósításában teljes odaadással közreműködik.

Miért is írtam erről a tényről – a régmúltat is felelevenítve – most részletesebben? Örömünkre, egyre több új érdeklődő vesz részt a találkozóinkon, jó, ha „beavatjuk” őket. Az Egyesület a kezdetektől fogva támogatja az őszi találkozó létrehozását, biztosítja az anyagi forrást- volt, amikor pályázati támogatással – és az elnökség végzi a háttérmunkálatokat.

A szervezési előkészületek, a bonyolítás „oroszlánrészét” most is, a SZÓNÉK tagjai, az óvodák óvodapedagógusai végezték. Köszönet érte. Az Egyesülettel a szakmai egyeztetések mindig megtörténtek. (A hagyományéltető szakmai munkaközösség, az Egyesület felterjesztésére 2011-ben Miniszteri Elismerő Oklevél dícséretben részesült.)

Külön köszönet a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásának, amely rendezvényünk helyszínéül szolgáló tereket minden alkalommal téritésmentesen biztosítja.

 

Az idei Teréz napi szakmai találkozó II. Rákóczi Ferenc emlékév jegyében zajlott, tisztelgett a vezérlő fejedelem, a kurucvilág éltető lelke nagysága előtt.

            „A kurucvilágot idéző nép és műköltészet olyan szép termékeivel

            gazdagította a magyar nemzet szellemi kincsesházát, 

            minőre nincs példa a világtörténelemben.”    

A könyvjelzőn – amit minden évben útravalóul kapunk – ezt a Benedek Elek gondolatot     vihette magával minden résztvevő.

A nap programja, a hagyományos „menetrendtől” eltérően, új elemeket is tartalmazott:

  • történelmi ismereteket elevenített fel, illusztráció kuruc-labanc lovas játék bemutatóval, a hangulat erősítése tárogató muzsikával,
  • tájékoztatást nyújtott a Rákóczi Szövetség (1989.) működéséről,
  •  új – történelmi eseményeken, legendákon alapuló – mesefilmeket mutatott be (amelyeket elsőként láthattak a részt vevők),
  • megjelenítette az óvodások játékába illeszthető „történelmi játékokat”,
  • látható volt egy 300 éves „Rákóczi-fája” kivetítéssel,
  • ünnepélyes faültetés a nap emlékére a skanzenben (A Skanzen igazgatója, Dr. Cseri Miklós, az Egyesületünk elnöke Szigethy Miklósné, Szentendre képviseletében Versegi Nagy Miklós, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor.)
  • minden résztvevő óvodai testület hazavihette és óvodájában elültethette a saját „Rákóczi fáját”, az ajándékba kapott kis hársfa csemetét.

 

A nap folyamám felidézhettük, hogy a 2009-es cigándi tavaszi találkozó alkalmával jártunk Borsi-ban, II. Rákóczi Ferenc szülőházában, emlékének felidézése, most nyert „igazi”, óvodában is megvalósítható tartalmat. Egyesületünk „Kalárisa” így teljesedik.

Ez a szakmai nap ráirányitotta az óvodapedagógusok figyelmét, hogy népi hagyományaink ismerete, éltetése mellett, történelmünk eseményeiből is meríthetünk, „játékokat alkothatunk” a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Ugyanígy találhatunk olyan kismesterség-elemeket, amelyek ezekhez a játékokhoz kapcsolhatóak.     Mindezekből ízelítőt kaptunk. A két Néphagyományőrző Mester Óvoda gyermekeinek és óvónőinek a játéka „módszertani útmutatásként” is szolgálhatott. (A játék felépítése, a fiúk domináns szerepének, a humornak a megjelenítése, a spontaneitás – igazi sorsolás volt: kik lesznek a kurucok, kik lesznek labancok…És a játék végén, az a gyönyörűséges énekes lecsendesülés, elvonulás! Mintaszerű! Jó volt, hogy a kivetítéssel hátul ülők is láthatták. )

 

Az emlékév jegyében „felfűzött” tevékenységek megálmodói, a szakmai nap és a kapcsolódó programok előkészítői, Papp Kornélia és Kertész József voltak.

A szakmai és kapcsolódó programok kiteljesedéséért kapcsolatokat alakítottak ki:

  • A Rákóczi Szövetséggel, amely Csáky Csongor elnök bemutatkozásán túl támogatta a rendezvényt, fedezte a külhonból (gyepűn túlról, K. J.) érkező óvodapedagógusok részvételi díját;
  • A Mesevilág sorozat producerével, Dékány Melindával, aki engedélyezte a filmek bemutatását. (Büszkék vagyunk, hogy a mesefilmeket Papp Kornélia szakértette.);
  • Hadházy Sándor képviselővel, aki a Parlament kedvezményes látogatását segítette.

 

Nagyon nemes gondolat volt, hogy másnap délelőtt a Parlament látogatása előtt koszorúzzuk meg II. Rákóczi Ferenc lovasszobrát Budapesten. Az országház épülete előtt álló lovasszobrot az Egyesület nevében, a felvidéki, vajdasági, erdélyi óvodapedagógusokkal együtt koszorúztuk meg.

A közös, felemelő együttlét érzései, a parlamenti épület csodálatos belső tereinek megtekintésével fokozódtak, Mindnyájunk számára ünnepivé varázsolták a napot.

A Kárpát-medencéből érkező óvodapedagógusokkal megélt élmények, összetartozásunk örök emléke marad.

 

Mi, akik részt vettünk ezen a Teréz napon lelkesen, feltöltődéssel, igaz hittel váltunk el egymástól. Újra mintát és megerősítést kaptunk a szentendrei Lányoktól és Szellemi Irányitóitól..

KÖSZÖNJÜK, MINDNYÁJATOKNAK!

Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a     földünkön osztályrészül jutott, de a saját tökéletességünket is ez mozdítja előre. 

A szeretet az élet, az élet gyökere. Aki nem szeret, nem is él. 

    A nevelés teszi az embert és az ember a hazát.” (Hagyta örökül: Brunszvik Teréz)

Gödöllő, 2019. Mindszent Havában
Faust Dezsőné Erika
alapító, volt alelnök
Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus