2018-19-es nevelési év Munkaterv

Elnökségi értekezletek előkészítése, szervezése.

  1. szeptember: évnyitó értekezlet, őszi találkozó megbeszélése, adatvédelmi, adatkezelési szabályzat megbeszélése, Mesteróvodai pályázat előkészítése.
  2. január: egyesületi teendők, a tavaszi találkozó programjának pontosítása, beérkező pályázatok
  3. június: tavaszi találkozó értékelése

Felelős: …Szigethy Miklósné……………….

 

Őszi és tavaszi találkozók szervezési, szakmai teendői, a rendezvények költségvetésének     előkészítése, összegzése

  1. október, 2019. április Felelős: Szigethy Miklósné Papp Kornélia, és az aktuális házigazdák

Az őszi szakmai nap, a Teréz-nap előkészítése, lebonyolítása (jelentkezések összegzése, díjbekérők, számlák; programvezetés, regisztráció, Igazolás átadás)

  1. október …. Felelős: Papp Kornélia, Szigethy Miklósné, Fodor Csilla, Dr. Zimonyi Károlyné

Az Egyesület 2019. gazdasági év költségvetési tervének összeállítása.  

Felelős: Szigethy Miklósné, Fodor Csilla

Közzétételi anyag összeállítása: Kissné Irénke könyvelő

 

Kalárishoz anyagok küldése, megjelentetés, továbbítás

  1. szeptember. 2018.december.  2019. április, június

Felelős: elnökségi tagok: anyagküldés; Csúri Ferencné: összeállítás; továbbítás: Dr. Zimonyi Károlyné

 

Az Egyesület működését segítő pályázási teendők:

Pályázati figyelő: Takács Tamásné és Csúri Ferencné, folyamatos

Pályázatok nyomon követése, pályázatok írása. Pályázat benyújtása, alkalmanként.

 

Kitüntetési lehetőségek figyelemmel kísérése, javaslatok begyűjtése, felterjesztés

Néphagyományőrző Mester Óvodai cím meghirdetése: október 31-ig az Adományozási szabályzat eljárási rendje szerint.

A Miniszteri elismerő oklevél felterjesztés 3 hónappal előbb, Brunszvik Teréz     díj Pedagógus nap előtt egy hónappal.) Felelős: Ügyvezető elnök, alelnökök

A tavaszi találkozó hirdetése, szervezési előkészületek, szakmai előkészítés, lebonyolítás

    A találkozó helyszíne: Cegléd, 2019.április 26-27.

(Jelentkezés, összegzés, díjbekérő küldés, számlák kiállítása, Igazolás, elkészítése és a közgyűlési jelenléti névsorral.)

  1. február – április. Felelős: Szigethy Miklósné, Papp Kornélia, Fodor Csilla, Dr. Zimonyi Károlyné

Néphagyományőrző Mester Óvodai cím nyerteseinek értesítése, március 30.

    Tavaszi Közgyűlés előkészítése, elnökségi tagok teendőinek megosztása, beszámoló     elkészítése.

  1. március 31-ig a beszámoló elküldése a tagoknak

Mesteróvoda

Felelős: Takács Tamásné, Fiú Ferencné, Dr. Zimonyi Károlyné

Határidő: március

 

Az Egyesület Közgyűléséről, elnökségi üléseiről jegyzőkönyv-vezetés, dokumentálás.

Határidő: alkalmanként 15 napon belül Felelős: Takács Tamásné

 

Az Egyesület képviseletének megszervezése a 12. székelyudvarhelyi Néphagyományőrző     Találkozóra.

  1. május: Felelős: elnök és Papp Kornélia

 

Kistérségi szakmai napok óvodai testületek néphagyomány éltető programjainak megerősítése,     az elnökségi     tagok bevonásával.   

Folyamatos.  Felelős Ügyvezetés

 

Kapcsolattartások az elnökség tagjainak folyamatos bevonásával (visszajelzések!):  

Szakmai szervezetekkel (Néprajzi Társaság, MPT, MOE, Hagyományok Háza):    Külhoni szakmai     szervezetekkel, óvodai testületekkel (Felvidék, Vajdaság, Székelyudvarhely):

Felelős:  Papp Kornélia, Csúri Ferencné

Óvóképzőkkel: Papp Kornélia, Csúri Ferencné Szigethy Miklósné

Akkreditált képzésen résztvevő óvodapedagógusokkal folyamatos együttműködés

Felelős: Papp Kornélia, Szigethy Miklósné

Határidő: folyamatos, elnökségi beszámolóban tájékoztatás.

Az Egyesület szakmai képviselete, szakmai véleménynyilvánítások az elnökségi tagok bevonásával.

Határidő: Alkalmanként. Felelős: Elnök, alelnökök

 

Honlap frissítés-havonta

    A beérkezett anyagok átnézése, továbbítása

Egyesületi rendezvényekről készült fotó és filmanyagok gyűjtése

Felelős: Papp Kornélia, segíti a munkáját: Kiss Anikó

 

Egyesület működési dokumentációinak vezetése, anyagok iktatása.

    Mesteróvodák működésének követése

    Tagnyilvántartás, tagdíjbefizetések nyomon követése, címváltozások átvezetése, névsorok előkészítése.     Határidős teendők nyomon követése. (Jelentések: EMMI, Statisztika…)

Határidő: folyamatos. Felelős: Elnök, alelnökök

 

Szentendre, 2018 augusztus 25..                 Szigethy Miklósné

Ügyvezető elnök