NAPKÖZI OTTHON – Beszámoló a 2017-18-as tanév tevékenységéről

Nevelőtestületünk a tanévet a nevelési terv összeállításával kezdte, amelyben a néphagyomány-éltető tevékenységek, elemek, jeles napokhoz kapcsolódó szokások, időjárási megfigyelések, jóslatok összhangban voltak az érvényben lévő alaptanterv (Curriculum) követelményeivel. A csoporttermek berendezését, folyosók díszítését továbbra is úgy alakítottuk, hogy azt a természetes anyagok és a népművészeti tárgyak, a régi használati eszközök uralják. Minden évszakban és minden hagyományos ünnepen ebben a szellemben díszítettünk. A nagycsoportosok ellátogattak a városi parkba, ahol természetes anyagokat gyűjtöttek, amit később feldolgoztak a gyermekekkel együtt, valamint szüreti mulatságot szerveztek a szülőkkel együtt, ahol székelyruhákban járhatták a táncot.

A Márton napot immár évek óta megszervezzük, délelőtt a gyermekekkel feldolgozzuk a legendát különböző módszerekkel, majd délután minden csoport a szülőkkel együtt különböző technikákkal lámpásokat, töklámpásokat készít, amivel sötétedés után az utcán körbe járjuk az intézményt.. A jó hangulatú libás játékok után a gyertyafényben libazsíros kenyeret, lila hagymát, kalácsot, teát fogyasztanak a gyermekek, a szülők a forralt bort is megkóstolhatják. Ennek az együttlétnek közösségformáló ereje van, már várják is a szülők minden évben.

Szent Erzsébetre emlékezve az óvónők elmesélték a gyermekeknek a róla szóló legendát és népi gyermekjátékokat játszottak, kifestőket színeztek, a mindennapi tevékenységeket úgy szerveztük, hogy a segítségnyújtáson volt a hangsúly.

Szent Miklós történetét elmesélve izgalommal vártuk a Mikulást és a csomagokat, amit a Városháza biztosított az intézmény ajándéka mellett, mint minden évben. A gyerekek rajzokkal, énekekkel, mondókákkal köszönték meg a Mikulás ajándékait.

Katalin napján az időjóslás mellett Katalin-ágat is hajtattunk, lesve annak kivirágzását, András napján pedig disznóvágási emlékeket, élményeket elevenítettünk fel játékosan.

Adventre készülődve a szülőkkel közösen adventi koszorút készítettünk. A Csillagvár Napközi Otthon meghívására karácsonyi játszóházban vettek részt a nagycsoportosaink, ahol különböző anyagokkal és technikákkal ismerkedtek az ünnepre készülődve. A Városháza által meghirdetett karácsonyfa-díszítésre csuhéból, tobozból, textilből, filcből készült díszeket készítettünk. Erre az időszakra terveztük az egy hetes “tudj meg többet, légy jobb” elnevezésű országos programot, melynek idén “Adventi hírnök, friss fenyő ág” volt a mottója. Egy héten át készültünk az ünnepre: nagy takarítást szerveztünk, üdvözlő lapot és karácsonyfa díszeket készítettünk a szülőkkel együtt, mézes pogácsát sütöttünk és díszítettük, ellátogattunk a református, az unitárius és a Barátok templomába, kántáltunk a csoportoknak, ünnepi asztalt terítettünk és vendégül láttuk a Benedek Elek Líceum 4. osztályát akik Pásztorjátékot mutattak be nekünk.

Az Újév köszöntése után farsangra készültünk, téltemetés, fonós jelenet, népi gyermekjátékok az óvónőkkel voltak az ünneplés fontosabb alkotóelemei, de hagyományos maszkabált is tartottak a kisebbek. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján gyertyát is merítettünk, mindenki maga készítette, díszítette tűlevelekkel, magocskákkal, kedve szerint.

Nők Napján a Margaréta nagycsoportosok a szomszédságunkban otthont adó Nyugdíjas klub női tagjainak készítettek ajándékot, a nénik legnagyobb örömére, amelyet gyermekjáték összeállítás keretében adtak át, a Tulipán csoport pedig a Bonus Pastor Öregotthon női lakóit örvendeztette meg népi gyermekjátékokkal és köszöntő verssel, énekkel, kis ajándékkal.

Húsvétra készülve a gyermekek tojást festettek, búzát ültettek, locsoló verset tanultak. A Kipi-kopi Napközi Otthon meghívására húsvéti játszóházban vettek részt a nagycsoportosaink, ahol ismét különböző anyagokkal és technikákkal ismerkedtek az ünnepre készülődve. Szent György napján népi gyermekjátékok játszásával elevenítettük fel az állatkihajtás  régi szokását.

Anyák napján, csoportonként változó módon fogadták az édesanyákat: ölbeli játékok anyákkal közösen a kicsiknél, a középsősök és nagyok nyílt napon, KETT módszerrel bemutatott foglalkozás keretében adták át a saját készítésű ajándékaikat, verssel, énekkel kisérve..

Az évzárót már évek óta úgy szervezzük meg, hogy minden csoport igyekszik a tanév alatt felhalmozott népi gyermekjátékokból, néptáncokból összeállítani egy csokorra valót, ezt gazdagítja a közép és nagycsoportosok pünkösdölő játéka. Zárásként pedig elbúcsúzatjuk, feltarisznyáljuk az iskolába menőket.

A tanév során igyekeztünk minél több kézműves tevékenységet szervezni, hogy a gyermekek megismerkedjenek a különböző anyagokkal és technikákkal. ezt a tevékenységet nem öncélúan végeztük, minden elkészített tárgynak megvolt a maga szerepe, leginkább ajándékként került be a családokba: agyagoztunk, nemezeltünk, gyertyát öntöttunk, gyöngyöt fűztünk, szőttünk, batikoltunk. Arra is figyeltünk, hogy a nevelési év folyamán olyan báb- és néptánc előadások élményével gazdagítsuk a gyerekeket, melyek erősítik bennük a néphagyomány iránti érdeklődést. Így meghatározó élmény volt a VanMese előadás a nagyváradi néptáncműhelytől és a városunk néptánc társulatától az Aranyszőrű bárány, valamint a János Vitéz bábelőadás.

A továbbképzések területén elért eredmények:

  • 10. alkalommal vettünk részt, 4 óvónővel a Szentendrén megszervezett Teréz-napi, hagyományos őszi találkozón, a NOE és a SZONÉK közös szervezésében. A Bimbó utcai testvér óvoda vendégszeretetét idén is élvezve. Mint minden alkalommal, most is magunkkal vittünk 3 óvónőt a Kipi-kopi Napközi Otthonból.
  • 14. alkalommal vettünk részt a NOE által szervezett tavaszi találkozón, amelynek idén Gomba adott otthont. 28 résztvevővel, a város majdnem minden óvodájából volt jelentkező, köszönhetően a Gomba-i Önkormányzatnak és a NOE támogatásának és a képzés népszerűsítésének-népszerűségének.
  • Intézményünk a XII. Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Képzését szervezte meg Székelyudvarhelyen, melyre idén is nagy létszámban vettek részt hazai és anyaországi óvónők, szám szerint 250-en. Partnerünk a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és a Polgármesteri Hivatal volt.
  • 2 óvónő nyert felvételt a Kompetenciafejlesztés a népi hagyományok által képzésre a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül.

Évek óta szeptembertől kezdődően a gyermekek választható „tantárgyként”  néptánc oktatásában részesülnek, amely programot a Hargita Megyei Tanfelügyelőség láttamozta, és szakemberek- néptáncosok-segítségével valósítunk meg minden évben, a szülők anyagi hozzájárulásával (néptánc oktatók: Boros Béla és Boros Hilda, akik a Gereben Néptáncegyüttes oktatói).

XII. néphagyományőrző kiadványunkat is összeállítottuk a képzésünk alkalmából, amelyet szintén minden résztvevő ajándékba kapott, és amelyben nemcsak a témával kapcsolatos előadások, vagy vázlata található, hanem a gyermekek műsora és más udvarhelyi óvoda szakmai írásos anyaga is.

Intézményünket támogató egyesületünk több sikeres pályázatot tudhat maga mögött -bár az idén a támogatási összegek nagyon megcsappantak-, amelyek nagy része a néphagyomány éltetését szolgálják, anyagi hátteret biztosítva ezek számára, mint pl. hagyományőrző képzés, szakmai kiadvány nyomdai munkálatai, képzéseken való részvétel,  székelyruha vásárlás a gyermekeknek, stb.
Óvodánk és egyesületünk ezen tevékenységei gyakran pozitív visszhangra találnak az írott és az elektronikus sajtóban.

Bunta Gyöngyi
Tagóvoda felelős

Kovács Tímea
Egyesületi elnök

Székelyudvarhely, 2018 június hava

„NAPSUGÁR”  NAPKÖZI OTTHON
535600    Székelyudvarhely
Bethlen Gábor u. 10 sz.  Tel/fax:0040266-212383

<< Előző évi beszámoló