Gödöllői Kikelet Óvoda – Néphagyományőrző Mester Óvoda beszámoló 2017-18

Pedagógiai programunk, A néphagyományőrző Pedagógiai Program az ”Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” szellemében fogalmazza meg a nevelési célokat, feladatokat. Elkötelezettséget vállal az óvodai nevelés értékei és időtálló hagyományai mellett. A népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori-, fejlődési sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják.

Személyi feltételek alakulása:
A felnőtt létszámban a törvényi előírásnak megfelelően működtünk. A 4 csoportos, vegyes életkorú óvodában

  • 9 óvodapedagógus,
  • 4 dajka,
  • 1 pedagógiai asszisztens,
  • 1 óvodatitkár és
  • 1 udvaros látja el a működéshez szükséges feladatokat.

Gyermek létszámunk az októberi statisztika idején 107 fő, majd május végére 111 főre alakult, mely 111%-os feltöltöttséget eredményezett.
Sajátos Nevelési igényű gyermekünk ebben az évben 1 gyermek, aki beszéd fogyatékos. két gyermeknek folyamatban van a szakértői vizsgálata.
Idén 29 gyermek kezdi meg iskolai éveit.

Tárgyi feltételek alakulása:
Igyekeztünk a körülményekhez képest minden lehetőséget kihasználni tárgyi ellátottságunk javítására:

  • csoportszobák felszereltségét javítottuk székpárnák cseréjével, párásítókkal, vízforralókkal.
  • udvarunkat a felülvizsgálat hatására megújítottuk. Új játékok kerültek beszerzésre, régiek kerültek lebontásra.
  • informatikai eszközeink adományok hatására gazdagodtak: projektorok, laptopok, vetítővásznak segítik a hatékonyabb munkát.
  • informatikailag jól felszerelt, bemutatókra, csoportok fogadására alkalmas nevelői szoba kialakítása.

Szakmai munka eredményessége:
A hagyományok mindennapi életben való éltetése megjelenik a mindennapok tervezésében és megvalósításában. Az évszakok, jeles napok köré épített tevékenységek komplex módon hatottak a gyermekek fejlődésére.
Az elmúlt évek alatt kidolgozott adminisztrációnkat a tanfelügyeleti ellenőrzés hatására újragondoltuk.
A nevelési évünk kiemelt feladata volt a néphagyományőrzés a mindennapokban. Ezért kiemelt feladatunk lett a néprajzi ismeretek erősítése, a megfelelő alapok megszerzése képzésekkel, házi bemutatók tartásával egy-egy ünnepkör témában.
Ősszel kisközösségünk lelkesen készült a Mihály napi vásárra. Sikerült a vásári forgatag sokszínűségéhez méltó programmal megörvendeztetni minden kedves vendéget. Az óvónők mesejátéka mellett a táncház és vásári játékok, portékák gazdagsága tette tartalmasabbá a délutánt.
Az ősz a termések begyűjtéséről, savanyúság befőzéséről, szilvalekvár bográcsban készítéséről szólt. Ezeken az alkalmakon a szülők is részt vehettek, közösen, énekelgetve dolgoztuk fel a zöldségeket, majd gyerekekkel csinosítottuk a befőttes üvegeket. Márton napi játékok mellett az András nap került kiemelésre ebben az évben, melyre meghívtuk a családokat is.

A tél sok jeles napja-Miklós nap, Borbála nap, Luca nap- után kellemes, meghitt hangulatot varázsoltunk karácsony délutánra óvodánkba, melyet közös, gyertyás énekkel tettünk még családiasabbá az óvoda kapujában készített betlehemi jászol mellett. A telet a farsangi időszakkal zártuk. Óvodánkban három napon át tart a mulatozás, mely a gyermekek jelmezes bemutatkozása, óvónők tánca mellett farsangi fánk falatozásával indult és népi táncházzal folytatódott.  Délután fogadtuk a családokat ügyességi játékokkal és farsangi fánkkal. A szalma bábu közös elégetésével, és a felnőttek farsangi báljával zártuk a farsangi időszakot. A téli jeles napok hozzájárultak az ünnepi várakozás hangulatának megteremtéséhez.

A tavasz a megújulás jegyében nagyon sok szabadban tett sétát, kirándulást, túrát eredményez, mely során megélhetik a gyerekek a természet újraéledését. Veteményes kertünkkel, gyógynövényes kerttel, az udvar növényzetével többet foglalkoztunk ebben az évben. Sokat ültettünk, gazdagítottuk a meglévő kertjeinket, közelebb hoztuk a gyermekek számára a természetet a közös kert gondozással.
Az ünnepeink közül a március 15-i katonatoborzó játékai, a húsvéti bőségben a közös sütések, a határjárás, majáliskor a közös játékok adnak maradandó élményeket a gyermekeknek. A fiúk büszkén várták a lányokat az óvoda udvarán saját kezűleg kivágott és feldíszített májusfa mellett. Az évet idén pünkösdölő játékfüzérrel zártuk, melyet gyermek napi programokkal tettünk még gazdagabbá.
Az iskolába menőktől búcsúnapon közös kirándulással, kisvonatozással búcsúztunk az isaszegi arborétumban.
Az egyetemen szervezett év végi kézműves kiállításunkat a gyerekek éves munkájából állítottuk össze, melyen jól látható az évszakokhoz kapcsolódó jeles napok változása és a természet-közeliség.

Kapcsolataink alakulása:
A szülőkkel való kapcsolatunk javításán minden évben sokat dolgozunk az eredményes együttműködés reményében. A szülőkkel közös ünnepek, jeles napok, játszódélutánok, szabadidős programok, mind segítik az együttműködést, a felmerülő problémák könnyebb megoldását a gyermekek érdekében.

Az egyesülettel szorosabbá tettük ebben az évben az együttműködést. Nemcsak az általam végzett munkával, a szakmai napokon való részvétellel – Teréz nap, Gombai találkozó-, hanem az akkreditált képzésen való részvételünkkel is, melyen jövőre is szeretném, ha továbbra is részt vennének óvónőink.
Az egyesületen belüli kapcsolatok erősítését szolgálja az évek óta rendszeres kirándulás szakmai célpontja, mely minden alkalommal egy egyesületi óvoda. Ebben az évben a Jászszentlászlón voltunk, ahol a Szent László Óvodát és a szanki Gólyafészek Óvodát látogattuk meg, amely kölcsönösen kellemes élményekkel zárult.

Ebben az évben 5 alkalommal látogattak el hozzánk a munkánk iránt érdeklődő Japán csoportok. Szakmai programjuk részeként a délelőtt alatt megismerkednek az óvodával, általuk választott,  játékba ágyazott tevékenységeket tekintenek meg, majd azt követően beszélgetés keretein belül ismerik meg az óvoda működési feltételeit, a nálunk zajló szakmai munkát, programunkat, kiemelve a hagyományok éltetését a mindennapokban. Az évek óta folyamatos érdeklődés és a tőlük kapott visszajelzés is elismerés számunkra.

A Gödöllő Város vezetésétől ebben az évben óvodánk egykori vezetője, Faust Dezsőné Erika néni kapta meg a Gödöllő Gyermekeiért és ifjúságáért díjat. Ez az elismerés óvodánk számára is fontos elismerés, mely munkánk múltjának erejét erősíti.

Évünk tartalmassága, eredményessége kollektívánk elhivatott munkájának köszönhető. Ez erősíti a testület összetartását, toleranciáját egymás és a partnerek felé. Ezt érzik a hozzánk betérők és bízunk benne, hogy a családi hangulat töretlen marad a jövőben is.

Gödöllő, 2018.06.20.

Fodor Csilla
Gödöllői Kikelet Óvoda vezetője

<< Előző évi beszámoló