„ ÉDES ERDÉLY ÍZEI ” – ERDÉLYI UTAZÁS A NÉPHAGYOMÁNYT ÉLTETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOKKAL

XII. Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Képzése, Székelyudvarhely

Egy nagyon régi álmunk vált valóra azzal, hogy az erdélyi Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Képzésén részt vehettünk. Hiszen számunkra is fontos a néphagyomány éltetése a német nemzetiségi nevelés mellett, illetve ennek fényében szerettük volna Erdélyt is
megismerni.
media_image1
Csoportkép a Szent Anna Kápolnánál, Készítette: Cseri Brigitta

Az Ikladi Német Nemzetiségi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha dolgozói nevében mondhatom, hogy egy csodálatos, ismeretekben és élményekben gazdag négy napot tölthettünk el az utazás
résztvevőivel.
A rengeteg értékes információkon, látnivalókon túl egy hatalmas hazaszeretetről, hazánk értékeinek tiszteletéről vehettünk tanúbizonyságot, mind Papp Nelli, mind Kertész József, mind Haszmann Pál személyében. Melyből – szerintem – minden

kisgyermekekkel foglalkozó személy erőt és ihletet meríthet a hivatásához.

A szakmai napon, melynek témája ’Élet a székely portán’ volt, betekintést nyertünk a ’Kicsi nékem ez a ház…’ című játékfűzésbe, hol a gyermekek élvezettel játszották el a már jól ismert dalokkal, dalos játékokkal, mondókákkal, csúfolódókkal a kaláka, a nagy család minden napi életének egy fontos részletét.
Dr. Szabó Árpád Töhötöm (néprajzkutató, egyetemi adjunktus, BBTE, Kolozsvár) és Kincses Kálmán (református lelkipásztor, Székelyszenterzsébet) előadásiból két különböző szemszögből kaptunk ismereteket a család fogalmáról és szerepéről régen és ma. Gáll Tímea, a Kölcsönkért kovász című könyv szerzője és Szigethy Miklósné Ildikó beszélgetéséből személyes átéléssel részesültünk a könyv megírásának történetéből és Tímea családi emlékeiből, és annak számára nyújtott fontosságából.

Az előadásokat az Udvarhely Néptáncműhely produkciója zárta le, mely a kulturális értékeivel ráhangolt minket a délutáni népi gyermekjátékokra és kézműves tevékenykedésekre. Kolléganőimmel sok szép alkotást készíthettünk el, melyek óvodánk gyermekinek is értéket közvetít. Hazaérkezve fel is használtunk néhány ötletet az ott tanultakból, és a gyermekekkel el is készítettük.

Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő időszak kezdeményezéseibe is bekerülnek az alkotások, az elsajátított ismeretek a gyermekek játékain keresztül. Bízom benne, hogy nem ez az alkalom volt az első és egyben utolsó lehetőségünk, hogy Veletek tarthattunk Erdélybe, és máskor is részesei lehetünk eme felemelő továbbképzésnek.

Iklad, 2018. július 2.

Rest Erika Andrea
Német nemzetiségi óvodapedagógus