A Bimbó utcai Mesteróvoda beszámolója 2017-18. tanév

Ebben a tanévben 72 fő kisgyerek járt óvodánk három, vegyeséletkorú csoportjába. A személyi feltételek adva voltak, 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és 1 fő pedagógiaiasszisztens látta el a gyerekek nevelését és gondozását.

A kitűzött pedagógiai feladatok tervezése, összhangban volt a Helyi óvodai program és az Alapprogram célkitűzéseivel. A megvalósítás a néphagyomány éltetés szemléletével történt, ami óvodánk egyéni arculata.

Az idei tanévben is figyelembe vettük a „Kincses Kultúróvoda” pályázatunkban megfogalmazott célkitűzéseinket, a kultúra értékeinek átadását és a személyes értékek felszínre hozását. Törekedtünk a fenntarthatóságra, hogy megfelelő programokkal tudjuk biztosítani vállalásunkat.

 • Bonbon matiné, komolyzenei előadásai
 • Majorka bábszínház bemutatói
 • Családi koncert, Mikuláskor
 • Bánáti Sverák művészeti program
 • Mesemozgató filmnapok
 • Bábelőadás Kodály zenéjével
 • Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásai

A programok Alapítványi és szülői támogatással valósultak meg.

Kidolgoztuk az egészségnevelés mellett, az érzelmi és erkölcsi nevelés néphagyomány-éltető szemlélettel megvalósítható tervezését.

Az egész éves nevelői munkát közösen terveztük meg, melyben voltak az egész óvodára vonatkozó közös programok. Ezek a programok mindenképpen közösségfejlesztés céljával is szerveződtek, a szülők bevonásával.

 • Teréz nap a Skanzenben
 • Betakarítás ünnepe „Tök jó nap”
 • Luca-napi kézműves vásár
 • „Menjünk mi is Betlehembe”-Advent a Dumtsa korzón
 • „Hát én immár kit válaszszak?”-Bálint napi koncert, a Városházán
 • „A pozsonyi sétatéren…”-karneváli felvonulás a városban
 • „Falufeljáró” farsang, a Kálvárián
 • Ünnep a városban, március idusán
 • „Toborzó” játék
 • Anyák napi kirándulások
 • „A pünkösdi rózsa…”-jótékonysági est a csángó gyerekek javára
 • Gyereknap

Ebben a tanévben folytatódott a „Madarász-ovi” program, ornitológus vezetésével és a néptánc, ami két hetenként épül be délelőttjeinkbe.

Mesteróvodaként az idei tanévben kiemelt bemutató játékaink voltak.

A NOE és a SZÓNÉK őszi Teréz napi találkozóján, „Teréz szedés” címmel mutattunk be a résztvevőknek szüreti játékot.

Böjte Csaba bölcsességével hirdettük meg találkozónkat

    „A rosszat írd homokba, a jót pedig kőbe vésd”

A találkozó célja a néphagyomány-éltetés tervezése a megújulás jegyében. A választott idézet és a kitűzött cél meghatározta egész éves pedagógiai munkánkat. Munkaközösségünk minden alkalmán jelentős időt fordítottunk, a tervezés, dokumentálás megbeszélésére.

A SZÓNÉK májusi összejövetelén, „Kicsiny gyerek vagyok” címmel az ölbéli játékokat fűztük fel anyák-napjára. Nagyon szép pillanata volt ennek a bemutatónak, amikor kolléganőnk altatót énekelt újszülött kisfiának!

Két alkalommal mutattunk be játékfűzést a NOE és a Skanzen, közös akkreditált képzésén résztvevő pedagógusainak. Ebben az évben nyolcan indultak el ezen a képzésen.

Szakmai beszélgetések nevelőtestületekkel

Ősszel egy nevelőtestület látogatott el hozzánk, hogy az a szemlélet, amit óvodánk képvisel, hogyan valósítható meg a gyakorlatban?-erről beszélgettünk látogatásuk alkalmával.

Testvéróvodánkkal, a székelyudvarhelyi Napsugáróvodával, rendszeres kapcsolatot tartunk fenn. Óvodánk vendégei voltak az őszi találkozón, tavasszal mi utaztunk az általuk szervezett képzésre. Kapcsolattartásunk kiemelt célja, hogy hagyományainkat, pedagógiai ismereteinket folyamatosan átadjuk, megbeszéljük.

Néphagyomány-éltető szemléletünk átadása

Szívesen fogadjuk óvodánkban a főiskolai hallgatókat. Ebben a tanévben egy hallgató fejezte be, három éves gyakorlati idejét és vizsgázott a Nefelejcs csoportban. Örömmel tapasztaltuk, hogy nyitott, érdeklődő óvodánk programja iránt. Egy hallgató megkeresett bennünket, hogy szakdolgozatához kutató munkát végezhessen. Gyakornokként kezdte meg munkáját Nagy Zsófia, aki az előző évben még hallgatóként vizsgázott a Pipacs csoportban. Jó látni Őt mindennapi munkájában, hogy a látottakat, tapasztaltakat alkalmazni tudja!

Az előző évben Simon András verséből vett idézettel zártam a beszámolómat. Ez a versrészlet, az előbb leírtakra igaz érvényű! „A bölcsesség kezdete az alázat.”

Fontosnak tartjuk, hogy jelen legyünk!

Jelen voltunk az idén is többször a Duna Tv, „Család-barát” műsorában. Jelen lehettünk a város kulturális eseményein. Adventben nemcsak a „hírt” vihettük a betlehemi úton, hanem egy karácsonyra megjelenő mesekönyv-illusztrációjának, alkotásaiból nyílt kiállítást nyitottunk meg. Gyerekeinkkel jelen vagyunk a Filibili népdalkör elkészült DVD-n. A látható és hallható játékok, párválasztó népdalok és a mese, generációk összhangját mutatja. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi általános iskolával. Az idén is megnéztük betlehemes játékukat és az iskolába toborzó, hagyományos „gergelyjárást”

Óvoda és a család kapcsolata

Kialakult szokásunk, hogy több tevékenységet a családdal együtt, családoknál valósítunk meg. Mindhárom csoport őszi kerti munkát végzett családoknál, Márton napot, Mikulás várást, húsvéti játékot játszott a családokkal együtt. Jelen voltak a szülők az őszi betakarításhoz kapcsolódó „Tök jó napunkon”, adventi szokásőrző játékainkon, farsangi állatalakoskodó felvonuláson, évzáró játékainkon. Ezeken az alkalmakon felfűtöttük kemencénket, hogy hagyományos ételeket készíthessünk együtt a szülőkkel. A szülőknek köszönhetjük, hogy környezetünket folyamatosan szépíthetjük! Az édesanyák köszöntését egésznapos kirándulással kötöttük össze.

Tartalmas évet zárhattunk le az évzáró játékaival: Nefelejcs csoport, „Tavaszi játszóval”, Margaréta csoport, „Szent György napi állatkihajtóval”, Pipacs csoport „Pünkösdölővel”.

„Szájról, szájra…” adjuk tovább

Tíz éve vagyunk Mesteróvoda! Pályázatunkban vállaltuk, hogy folyamatosan igyekszünk a kitűzött célt megtartani. Azt gondolom, hogy legjobb tudásunk szerint végeztük a munkánkat, folyamatosan képeztük magunkat, hogy értéket közvetíthessünk! Legnagyobb elismerésünk hogy a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete, negyedik éve óvodánkban működik. Több fórumon is szólhattunk a néphagyomány-éltetésről. A Raabe-kiadó, „Óvónők kincsestárában” arról adhattam hírt, hogy a néphagyomány hogyan épül be az óvodai nevelésbe? A „Kincses Kultúróvoda” pályázat alapjául az óvodánkban végzett hagyomány-éltetés szolgált. Konferencián oszthattam meg Kunszentmártonban és Szentendrén, hogy „kultúrát nem lehet örökölni” a gyökereink ismerete nélkül. Lehetőségem volt Faust Dezsőné, Erikával a soproni képzőben a hallgatóknak beszélni arról, hogy mit jelent a komplexitás  pl. Márton napjához kapcsolódó játékfűzésben? Ebben a tíz évben jelent meg a Szájról, szájra…című könyv harmadik kötete, amibe több játékfűzésünk került be. Két alkalommal, óvodapedagógusoknak szervezett nyári táborban beszéltem az óvodai néphagyomány-éltetés lehetőségeiről, és a népi gyerekjátékok szerepéről és jelentőségéről az óvodai fejlesztésben. Az évkörről, mint rendező elv használatáról.

Kodály írja a nyelvről:” A magyar kiejtést is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.” A jövőben ezt szem előtt tartva végezzük munkánkat!

Szentendre, 2018.07.10.
Szigethy Miklósné
Bimbó utcai Mesteróvoda és Kincses Kultúróvoda vezetője

<< Előző évi beszámoló