Szent László Óvoda és Bölcsőde – Jászszentlászló – Mester Óvoda beszámoló

A 2016/17 – es tanévben a néphagyományőrző tevékenységünk kibővült és gazdagabban kerültek a programjaink megvalósításra mivel,  az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott volt.

Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődést alakítottunk ki a gyermekek és a művészetek között. A művészetre nevelésünk a néphagyomány – ápolás keretében történik és történt. Ezek értelmében ápoltuk és ápoljuk a helyi, kistérségi és határon túli kultúrközvetítő kapcsolatainkat, amelyet a következő fejezetben részletezzek.

 1. Ismerkedés az óvodás dalok mellett az élő komolyzenével

 • Karácsonyi koncerten Egressy Béni Ifjúsági Fúvós zenekar által

Feladat: ismerkedés a komoly zenével, a különböző hangszerekkel, zene szeretettére nevelés

 • Tavaszi zsongás hangszer bemutató  Egressy Béni Zeneiskola

Feladat: zene szeretettére nevelés, ismerkedés a különböző hangszerekkel, ösztönzés a további hangszeres tanulásra

 1. Ének – zenéhez kapcsolódóan táncházat 5 alkalommal szerveztünk:

 • Dömötör napi

Feladat: ismerkedés a népi hangszerekkel /citera, furulya, doromboló, dudoló stb, valamint, felnőtt néptáncossal együtt táncolás, mozgásának utánzása/

 • Adventi táncház a falu főterén

Feladat: az adventi időszak kezdete előtt ismerkedés a hegedűvel,brácsa,  nagybőgővel

„ András bezárja a hegedűjét”- tehát karácsonyig tilos a mulatozás. Együtt táncolás idősebbek és fiatalok, gyermekek korosztálya, szocializációs nevelés, egymás elfogadása.

Táncházat vezette a  kiskunmajsai Mayossa Néptánc együttes vezetője Nokta Gábor

 • Farsangi táncház a: Zűrös zenekarral Kiskunmajsai

Feladat: Zűrös  zenekar és Nokta Gábor táncház vezetővel közös farsangi népszokások felelevenítése, együtt táncolás

 • Húsvéti táncház
 • Bevont szervezet: a Csábrády János kiskunmajsai  Művelődési és Népi civil Központban

Feladat: húsvéti népszokások felelevenítése, együtt táncolás,

 • Szentiván napi táncház

Feladat: a szülők  is ismerkedjenek a népzene, a néptánc világával, gyermek – szülő közös program

 1. Ének zenéhez kapcsolódóan megjelent a tehetséggondozás.

Kiscsoporttól kezdődően az óvónők által jelen van a gyermekek életében a zene, a hangszerekkel történő ismerkedés.

Középső csoporttól már főként a citera, a különböző ritmushangszerek használata is jelen van. A kolléganők közül 3 fő tehetséggondozásban citerázni tanította a gyermekeket. Az eddigi szép eredményeinket szeretnénk megtartani, tovább fejleszteni. Hangszer készleteink bővítésre szorulnak.

 1. Mese és színház

 • Népmese világnapja – Varga Mihály zenés mese előadása,

Feladat: a magyar népmese szeretettére nevelés, anyanyelvi nevelés, kifejezés és szép előadásmódra nevelés, rendszeres könyv kölcsönzés, könyvtári foglalkozások tartása

 • Színház látogatás – Szegedi Színház „ Parázsfuvolácska” gyermek előadásának megtekintése

Feladat: Szegedi Színházban a nagycsoportosokkal gyermek előadás megtekintése élmény volt, amellyel befogadóvá, színházba járóvá neveljük a gyerekeket

 • Kultúra napjához kapcsolódóan Meseszínház meghívása előadás tartásra

Feladat: a gyermekek élményhez juttatása, képi látásmód fejlesztése, fantázia fejlesztés, hallgatóvá nevelé

 • Dramatikus játéknap

Nagyon jelentős esemény a kistérségi Óvodák és a határon túli óvodák életében, amely szorosan kapcsolódik a magyar Kultúra ápolásához, átörökítéséhez!

Feladat: egymástól való tanulás, a játékosság megjelenítése, a délelőtt folyamán a gyermekek népi előadásmódokat, jeles napok tartalmait tanulhatják, szociális nevelés, kapcsolatépítés,- ápolás, lehetőséget kapnak népi játékokkal való ismerkedésre

 • Kis színjátszók csoportja működik az intézményben tehetséggondozás a Mese, vers, drámához kapcsolódóan az óvodánkban

Feladat: A színjátszók rendszeresen fellépnek a falusi és a helyi civil rendezvényeken. tehetséggondozás fontos feladat, előadóvá nevelés, anyanyelvi nevelés. Kulturális nevelés

 • Múzeumi látogatás, foglalkozás Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Múzeumban

Cél:  ismerkedés Móra Ferenc írónk munkásságával, irodalomra fogékony gyermekek nevelése, irodalmi ismeretek alapozása

 • Látogatás az Ópusztaszeri Nemzeti parkba és múzeumba

Bevont szervezet: Ópusztaszeri Múzeum

Cél:  Feszty körkép körfestmény megtekintése, Királyi panoptikum megtekintése, Kézműves műhelyek megtekintése, esztétikai érzék fejlesztés, múzeum látogatásra nevelés, történelmi ismeretek megalapozása,

 1. Néphagyomány és a képi – tárgyi művészet

 Játszóházi foglalkozást 5 alkalomra terveztünk

Dömötör napi

 • Nemezelés Anyagszükséglet: gyapjú
 • Gyertyaöntés /viasz, kanóc, öntőformák/
 • Agyagozás / agyag, asztali korongozók/
 • Termés bábok készítése

Adventi játszóház

 • Gyöngyszövés /Különböző gyöngyök/
 • Adventi koszorú készítés / szalagok, gyertyák, füzérek/
 • Karácsonyi díszek /szalma, gyöngy/
 • Mézeskalács sütés, díszítés / liszt, tojás, méz/

Fonóházi foglalkozás

 • Szövés / felvető és különböző fonalak/
 • Fonás /fonalak/
 • Álarc készítés / festékek, rajzlap, ragasztó,/
 • Nemezelés / gyapjú, tűnemezelő készletek/

Húsvéti játszóház

 • Tojásfestés különböző technikákkal – berzselés, irókázás / tyúk tojás/
 • Gyöngyös tojás készítés / gyöngy/

Pünkösdi játszóház

 • Mézeskalács sütés vásárra / liszt, méz, tojás/
 • Portéka készítés a vásárra / bőrtárgyak, fonott portéka/
 1. Múzeumi foglalkozások népi kismesterekkel

 • ellátogatunk Kecskemétre Zsigó Katalin tojásmúzeumába Múzeumi foglalkozás.
 • Képi, tárgyi művészettel való ismerkedés Csapó Imre kecskeméti fafaragó mester által

Cél:  óvodánkban Csapó Imre kecskeméti Fafaragó művész tartott bemutató előadást a gyerekeknek, a gyermekek között bemutatta, hogyan lehet fát faragni, a gyerekekkel közösen a művész által faragott plakett  megvásárlása

A fent említett programjaink évről – évre visszatérőek és aktualitásnak megfelelően bővítjük.

Örömmel tölt el Bennünket, hogy a Kecskeméti Óvónőképző Főiskola hallgatói is több rendezvényünk résztvevői voltak. Igyekeztünk és igyekszünk méltók lenni a Néphagyományőrző Mester Óvoda és a Kincses Kultúr Óvoda cím viseléshez.

Jászszentlászló, 2017. 06. 30
Csuri Ferencné
Intézményvezető